Jānis Ciguzis

  AML nodaļas vadītājs, Juridiskās nodaļas projektu vadītājs
  BDO Law
  +371 25 780 900
   
   

 

 

Juridiskās nodaļas projektu vadītājs Jānis Ciguzis ikdienā sniedz atbalstu klientiem AML/CFT un sankciju atbilstības, kā arī korporatīvo tiesību, publisko iepirkumu un darba tiesību jautājumos. Jānis pēdējo gadu laikā ir ieguvis ievērojamu pieredzi, pārvarot klientu izaicinājumus sadarbībā ar vietējām kredītiestādēm. Jānis ir pieredzējis arī strīdu risināšanā, tostarp, enerģētikas jomā, veiksmīgi pārstāvot klientu intereses administratīvajā tiesā.

Pirms pievienošanās BDO Law 2018.gadā, Jānis guvis pieredzi strādājot Administratīvā rajona tiesā par tiesneša palīgu un tiesas sēžu sekretāru, kā arī strādājot advokātu birojā.

Jānis Ciguzis ir specializējies ES sankciju piemērošanā vēl pirms tās kļuva aktuālas Krievijas Federācijas iebrukuma Ukrainā kontekstā. Savukārt pēc kara sākuma, Jānis ir aktīvi sekojis līdzi visām 10 ES sankciju paketēm un konsultējis klientus attiecībā uz ierobežojošo pasākumu piemērošanu eksporta un importa darījumos, kā arī sankciju iekšējo kontroles sistēmu efektivitātes jautājumos. Jānis ir ieguvis CAMS un CGSS sertifikātus. Papildus tam, Jānis ir regulāri piedalījies dažādās apmācībās un semināros par ES sankciju piemērošanu.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Banku darbība un finanses
  • Transports
  • Enerģētika
  • Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu