Jānis Ciguzis

  Juridiskās nodaļas projektu vadītājs
  BDO Law
  +371 25 780 900
   
   

 

 

 

Juridiskās nodaļas vadītājs Jānis Ciguzis ikdienā sniedz atbalstu klientiem AML/CFT un sankciju atbilstības, kā arī korporatīvo tiesību, publisko iepirkumu un darba tiesību jautājumos. Jānis pēdējo gadu laikā ir ieguvis ievērojamu pieredzi, pārvarot klientu izaicinājumus sadarbībā ar vietējām kredītiestādēm. Jānis ir pieredzējis arī strīdu risināšanā, tostarp, enerģētikas jomā, veiksmīgi pārstāvot klientu intereses administratīvajā tiesā.

Pirms pievienošanās BDO Law 2018.gadā, Jānis guvis pieredzi strādājot Administratīvā rajona tiesā par tiesneša palīgu un tiesas sēžu sekretāru, kā arī strādājot advokātu birojā.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Banku darbība un finanses
  • Transports
  • Enerģētika
  • Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu