Oskars Jonāns

  Tiesvedību nodaļas vadītājs, zvērināts advokāts
  BDO Law
  +371 25 780 900
   

 

 

 

Oskaram kā zvērinātam advokātam ir ievērojama pieredze komerctiesībās, tiesvedībā un cilvēktiesību jomā. Pirms pievienošanās BDO advokātu biroja komandai Oskars ir strādājis prokuratūrā par prokurora palīgu, pēc tam vairākus gadus vienā no pirmajiem advokātu birojiem Latvijā – “Bļugers un Plaude”, kā arī ir praktizējis Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kur guva neatsveramu pieredzi cilvēktiesību jomā. Pēc tam Oskars 14 gadus praktizēja advokātu birojā “Spilbridge”, kur guva ievērojamu pieredzi dažādu strīdu risināšanā tiesās un dažādās valsts iestādēs.

Savā advokāta praksē Oskars ir konsultējis un pārstāvējis starptautiskos un vietējos klientus dažādos tiesību jautājumos, ir sekmīgi pārstāvējis klientus ļoti daudzās civillietās un administratīvajās lietās (tajā skaitā lietās, ar ko tiek veidota judikatūra), kā arī lietās Satversmes tiesā un krimināllietās. Oskars ir sekmīgi pārstāvējis klientus arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā, panākot klientiem pozitīvus spriedumus. Oskaram ir unikāla pieredze saistībā ar konkurences tiesībām un dzelzceļa pārvadājumu jomu, kuras ietvaros Oskars ir pārstāvējis klientu gan Konkurences padomē, gan Eiropas Komisijā, gan arī Eiropas Savienības tiesā. Oskars ir pārstāvējis klientus arī kriminālprocesos gan policijā, gan prokuratūrā, gan arī izmeklēšanās, ko veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tāpat Oskaram ir arī pieredze attiecībā uz klienta interešu pārstāvēšanu Satiksmes ministrijas darba grupā, palīdzot izstrādāt normatīvā akta grozījumus. Oskaram ir arī pieredze maksātnespējas procesu administrēšanā. 

Oskars regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju un ir apmeklējis vairāk kā 80 profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmācības (semināri un kursi).  

FOKUSA INDUSTRIJAS

 • Tiesvedība
 • Komerctiesības
 • Civiltiesības
 • Cilvēktiesības
 • Krimināltiesības
 • Konstitucionālās tiesības
 • Maksātnespēja

IZGLĪTĪBA

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura un maģistra grāds tiesību zinātnē (mag. iur.)

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
 • Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija

VALODAS

 • Latviešu 
 • Angļu
 • Krievu