• Vai PVN drīkst piemērot pirms reģistrācijas VID?
Publikācija:

Vai PVN drīkst piemērot pirms reģistrācijas VID?

01 augusts 2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) kopš 2022.gada marta ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja. Šī gada februārī SIA iegādājās lietotu vieglo automašīnu par 14 000 eiro saimnieciskās darbības vajadzībām no Polijas uzņēmuma. Rēķinā norādīts PVN ar 0% likmi. Vai šis darījums ir jānorāda PVN deklarācijā? Ja ir, tad par kuru mēnesi? Vai Polijas uzņēmums drīkstēja piemērot PVN 0% likmi, ja SIA februārī vēl nebija PVN maksātāja, bet bija tikai iesniegusi iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par reģistrēšanos? 

Nodokļa maksātājs tiek uzskatīts par reģistrētu VID PVN maksātāju reģistrā otrajā darba dienā pēc lēmuma saņemšanas VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Balstoties uz jautājumā sniegto informāciju, tiek pieņemts, ka automašīnu iegādājas uzņēmums, kas nav PVN nodokļa maksātājs. 

Lai precīzi noteiktu PVN piemērošanu automašīnas iegādei Eiropas Savienībā (ES), ir jāsaprot kāda automašīna tiek iegādāta – jauna vai lietota. Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē par jaunu automašīnu uzskata tādu automašīnu, kas tika lietota mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraukusi mazāk par 6000 kilometriem. Attiecīgi, ja pārdevējs savā valdījumā ir lietojis automašīnu ilgāk par sešiem mēnešiem vai ir nobraucis vairāk par 6000 kilometriem kopš iegādes brīža, tad tā tiek uzskatīta par lietotu automašīnu. Balstoties uz situācijā sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka uzņēmums iegādājās lietotu automašīnu. 

Lietotas automašīnas iegāde ES ir ar PVN neapliekams darījums, līdz ar to PVN netiek piemērots. 

Polijas uzņēmums veic preču piegādi Latvijas uzņēmumam, kas preču iegādes brīdī ir juridiska persona un nav nodokļa maksātāja, atbilstoši direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmas (PVN direktīva) 138.panta 1.punktam: 

  • dalībvalstis atbrīvo no nodokļa tādu preču piegādi, kuras pārdevējs, pircējs vai cita persona pārdevēja vai pircēja vārdā nosūta vai transportē uz galamērķi ārpus to attiecīgās teritorijas, bet Kopienā, ja piegādi veic citam nodokļa maksātājam vai juridiskai personai, kas nav nodokļa maksātāja un kas kā tāda rīkojas dalībvalstī, kas nav nosūtīšanas vai transportēšanas sākumpunkta dalībvalsts. 

Attiecīgi Polijas uzņēmuma nodokļu rēķinā ir jābūt norādītai ar atsauci uz PVN direktīvas 138.pantu 1.punktu. 

Latvijas SIA, kas lietotas automašīnas iegādes brīdi nav reģistrēts PVN maksātājs, darījumu par iegādāto automašīnu neuzrāda PVN deklarācijā un nav tiesīgs atskaitīt priekšnodokli no darījuma vērtības.

Avots: iFinanses