This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Jaunumi:

Uzņēmumu veselības uzturēšana pandēmijas laikā

11 maijs 2020

Jebkuri pieņēmumi par jaunā koronavīrusa ietekmi uz atsevišķu valstu ekonomiku, starptautiskajiem procesiem un uzņēmumu spēju atgūties no patlaban notiekošā pagaidām ir tikai spekulācijas. Daudz noderīgāk būtu veltīt laiku un resursus tam, lai plānotu un īstenotu taktiskas darbības un atgūšanās pasākumus.

Lai uzņēmumi spētu mazināt finansiālo seku negatīvo ietekmi, ir ļoti svarīgi izprast, kā noteikt un fiksēt peļņas un ienākumu zaudējumus, ko rada šis neprognozējamais vīrusa uzliesmojums. Lai tas būtu iespējams, uzņēmumu vadītājiem jānosaka savs pandēmijas riska profils. Piedāvāju dažus galvenos jautājumus, uz kuriem uzņēmējiem jārod atbildes, lai novērtētu savu riska profilu un laikus identificētu īstenojamos pasākumus.

1. KĀDS IR MŪSU UZŅĒMĒJDARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS PLĀNS?

Novērtējiet uzņēmējdarbības nepārtrauktības risku, lai noteiktu iespējamos iekšējos darbības, finanšu un tirgus riskus. Nosakiet tiešo un netiešo ietekmi un sagatavojiet rīcības plānu.

Izveidojiet reaģēšanas komandu, kas vadīs krīzes pārvarēšanas pasākumus.

Šai grupai ik dienu jākomunicē, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp dažādām iesaistītajām pusēm, plānotu attīstības scenārijus un meklētu risinājumus, situācijai - attīstoties dažādos virzienos.

2. KĀDAS IR MŪSU UZŅĒMUMA IESPĒJAS UN APDRAUDĒJUMI, STIPRĀS UN VĀJĀS PUSES (SWOT ANALĪZE)?

Veidojiet scenāriju modeļus, lai paredzētu veidus, kā mazināt papildu riskus, piemēram, saistībā ar piegādes ķēdēm, loģistiku, līgumu izpildi utt. Izveidojiet rezerves plānu. Noskaidrojiet alternatīvus piegādes avotus, ja primārais avots nespēs nodrošināt pakalpojumus. Novērtējiet izmaksu un ieguvumu attiecību. Jaunu iespēju atklāšana. Krīze var izrādīties pozitīvs stimuls, kas liek pārskatīt līdzšinējos darbības modeļus un atklāt jaunus - efektīvākus.

3. VAI MUMS IR SKAIDRS PLĀNS ATTIECĪBĀ UZ CILVĒKRESURSU?

Nodrošiniet iespējas strādāt no mājām, attālināti rīkot sanāksmes un videokonferences. Attālināti strādājošajiem darbiniekiem vajadzīga droša attālinātā piekļuve nepieciešamajiem failiem un pakalpojumiem, visticamāk, izmantojot VPN, kā arī citi rīki, tostarp tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotnes, projektu vadības platformas un koplietotie dokumenti.

Pārskatiet attālinātā darba politiku un vadlīnijas.

Darbiniekiem, kas strādā attālināti, vajadzētu izmantot tikai savus darba datorus, nevis personālos datorus. Vadītāji jāapmāca, kā vadīt darbu virtuāli, nosakot skaidras prasības un uzsverot regulāru komunikāciju.

Pārskatiet apmaksāta atvaļinājuma, slimības atvaļinājuma un īslaicīga atvaļinājuma politiku. Darbinieki jāinformē par to, ka viņi netiks sodīti par došanos slimības atvaļinājumā, kā arī par to, ka viņi nedrīkst slimi ierasties darbā, uztraucoties par ienākumu zaudēšanu. Jāpārskata un jāprecizē arī atalgojuma politika, ja darbavieta tiek īslaicīgi slēgta vai darbinieki tiek norīkoti piespiedu atvaļinājumā.

4. VAI MŪSU IT INFRASTRUKTŪRA IR PIETIEKAMI SPĒCĪGA UN SITUĀCIJAI ATBILSTOŠA?

Izmantojiet jaunākās tehnoloģijas darbinieku atbalstam, strādājot attālināti no mājām. Iespējams, šis ir piemērots laiks, lai atklātu, ka e-pasts nav vienīgā un efektīvākā darba saziņas un organizēšanas platforma, bet pastāv daudzi citi veidi, kā nodrošināt dažādu komandu darbu attālināti. Monitorējiet finanšu plūsmu. Uzņēmumu vadītājiem un lēmumu pieņemšanā iesaistītajām personām regulāri ir jāseko līdzi līdzekļu plūsmai, bet krīzes situācijās tas ir kritiski svarīgi. Jo lielāks uzņēmums, jo svarīgāk rast risinājumus, kā pārskatāmi sekot līdzi, analizēt un izmantot finanšu datus. Digitālo pakalpojumu stratēģija. Uzņēmēju spēja turpināt un attīstīt savu biznesu digitālajā vidē lielā mērā noteiks daudzu uzņēmumu dzīvotspēju. Šī stratēģija var izrādīties spēcīgs ierocis konkurences apstākļos.

5. KĀ PANDĒMIJAS DRAUDI VAR IZVĒRSTIES UN KĀDI SCENĀRIJI IR JĀŅEM VĒRĀ MŪSU UZŅĒMUMAM?

Regulāri sekojiet PVO un Slimību kontroles un profilakses centra paziņojumiem, lai noteiktu iespējamo ietekmi.

Izveidojiet dažādas versijas sava uzņēmuma riska plānam, kuras var pielāgot, lai mazinātu riskus, ja notiek citi uzliesmojuma viļņi, ņemot vērā to, kā tie varētu attīstīties. Nebaidieties meklēt palīdzību. Ir dažādi valdības ieviestie atbalsta mehānismi attiecībā uz nodokļu-saistībām, darbaspēku, pabalstiem. Ir vērtīgi apsvērt to izmantošanu, kā arī meklēt speciālistu padomu, kā efektīvāk šos atbalsta mehānismus izmantot, lai jūs būtu ieguvēji ilgtermiņā.

Atbildes uz šiem jautājumiem ļaus jums pieņemt atbilstošus operatīvos un stratēģiskos lēmumus, vienlaikus līdzsvarojot pandēmijas radītos riskus. Turklāt jūs varat izmantot šajā pašnovērtējumā gūto ieskatu, lai laika gaitā attīstītu savas spējas un stiprinātu biznesu.