Vērtēšana

Kad jums ir nepieciešams neatkarīgs vērtējums - grāmatvedības standartiem, tiesvedībai, komerciāliem vai nodokļu mērķiem - mūsu ekspertu komanda var palīdzēt.

BDO vērtēšanas komandas sniegs jums aizstāvamu vērtējumu, neatkarīgi no tā, cik sarežģīta ir lieta.

Mēs arī sniedzam ekspertu vērtējumus tiesvedības, laulāto mantisko attiecību, profesionālās nolaidības vai zaudējumu un apstrīdēto darījumu gadījumos.

Vērtēšanu grāmatvedības vajadzībām,

  • Neatkarīgu ekspertu ziņojumi
  • Intelektuālā īpašuma vērtēšana
  • Komerciālie novērtējumi
  • Vērtējumi uzņēmējdarbības pārstrukturēšanas kontekstā
  • Ekspertu un tiesvedības atbalsta darbs
  • Darbības traucējumu testi
  • Cenas iepirkuma piešķiršanas vērtējumi
  • Nodokļu vērtējumi mantojuma nodoklim, ienākuma nodokļa nolūkiem, ieskaitot darbinieku akcijas un akciju iespējas