Padziļināta finanšu izpēte un citi pakalpojumi

Piesardzība un ieguvumi katrā darījuma posmā.

BDO ir vairāk nekā 700 īpašu darījumu pakalpojumu speciālistu 80 pasaules valstīs un visos kontinentos, kas veido starptautisku zināšanu un pieredzes tīklu, kas mūsu klientiem arvien vairāk nepieciešams. Mēs saprotam ambiciozas un uzņēmīgas vadības komandas, kurām ir nepieciešami padomi pārrobežu jautājumos, un mēs saprotam lielo korporāciju un valsts iestāžu un privātā kapitāla investoru vajadzības visā pasaulē.

Mūsu komanda ir starp vadošajām risku, iespēju un vērtības aspektu noteikšanā un komunikācijā mūsu klientiem, un katram projektam piemērojam individuālu pieeju.

Mēs pielāgojam padziļināto finanšu izpēti un citus darbus klienta vajadzībām. Darījumu un mērķuzņēmumu izvērtēšanā, mēs koncentrējamies uz komerciāliem, finanšu un darījumu mehānismu galvenajiem jautājumiem jautājumiem (piemēram, pirkuma cenas pamatotība un attiecināšana).

Mēs sakām, ko domājam. Mēs neslēpjam savus secinājumus aiz grūti atšifrējamiem spriedumiem; tā vietā mēs Klientam skaidrā formā izklāstam galvenos darījumu ietekmējošos secinājumus.

  • Likumības pārbaužu ziņojumi
  • Darbības un finanšu pārstrukturēšana
  • Īpašas uzņēmuma tiesību revīzijas
  • Nodokļu padomi par korporatīvajiem darījumiem
  • Finanšu un likviditātes prognozes
  • Finansēšanas un parādu konsultāciju pakalpojumi
  • Finanšu modeļi un modeļu revīzija
  • Biznesa plānošana
  • Reitinga konsultācija