Finanšu direktora ārpakalpojumi

Koncentrējieties uz rezultātiem, mēs parūpēsimies par procesu.

Izmaksas, kuras ir saistītas ar profesionāliem finanšu pakalpojumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) bieži vien pārniedz uzņēmumu budžetu, vai mēdz būt neefektīvas.

Tā rezultātā MVU bieži vien šādus jautājumus risina ar citu darbinieku iesaisti, piemēram, grāmatveži veic finanšu direktora uzdevumus. Citkārt šo jautājumu risināšana tiek atlikta, kas savukārt var radīt negatīvas sekas vēlāk.
Saprotot šādu Latvijas tirgus situācijas specifiku, BDO Latvia piedāvā finanšu direktora ārpakalpojumus MVU. Vienojoties par darba uzdevumiem, šie speciālisti ir Klientam pieejami bez laika un apjoma ierobežojuma, un veic visus tos darbus, kurus veiktu algots finanšu direktors, taču par to nepārmaksājot dēļ nepilnīgas noslodzes.
Mūsu pakalpojumi vienmēr ir pielāgoti katra klienta vajadzībām.

 • Naudas plūsmas budžeta veidošana un pārvaldība
 • Pārstāvniecība ar kreditoriem
 • Finanšu lēmumu pieņemšana
 • Biznesa analīze un izmaksu strukturēšana
 • Vadības pārskatu ieviešana
 • Grāmatvedības atbalsts
 • Gatavība investīcijām un finansējumam
 • Stratēģija un sinerģija
 • Riska mazināšana un iekšējās kontroles
 • Pēcieguldījumu finanšu pārvaldība
 • Ad hoc iesaistīšanās