Kapitāla tirgi

Elastīga pieeja strauji mainīgā vidē.

BDO ir kļuvusi par vadošo pakalpojumu sniedzēju galvenajos kapitāla tirgos.

Balstoties uz BDO tīkla zināšanām galvenajos kapitāla tirgos, piemēram, Austrālijā, Vācijā un Lielbritānijā, BDO Korporatīvo finanšu eksperti palīdzēs klientiem piesaistīt finansējumu kapitāla tirgos. BDO komandām ir vadoša pieredze un zināšanas par akciju tirgus prasībām visā pasaulē.

Publiskais akciju piedāvājums

Vai plānojat publisku sava uzņēmuma akciju piedāvājumu? Izmantojot akciju vai parādzīmju emisiju? Mēs jūs atbalstīsim, izvēloties šo ceļu.

Sagatavošana

  • Sagatavošanās IPO (sākotnējai emisijai)
  • IPO projektu vadība
  • Korporatīvā pārvaldība
  • Grāmatvedības uzskaites reozrganizācija, pielāgojoties starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Īstenošana

  • Biržas prospekta izstrāde
  • Atbilstošanas grāmatvedības sistēmas ieviešana
  • Pirms-IPO padziļinātā izpēte
  • IPO procesa vadīšana
  • Finansējuma piesaiste

Kotējoties biržā

Uzraugošā vide, kurā darbojās biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi, pastāvīgi mainās, un ir nepieciešama atbilstība arvien jauniem noteikumiem. Izmaiņas noteikumos, piemēram, jaunu grāmatvedības standartu ieviešana vai grozījumi korporatīvajā pārvaldībā, izraisa visaptverošas pārmaiņas procesos un sistēmās. Sarežģīti biznesa darījumi, piemēram, uzņēmuma iegāde vai meitasuzņēmumu vai uzņēmuma daļu atsavināšana, rada milzīgus izaicinājumus esošajiem resursiem. Korporatīvajām darbībām nepieciešama detalizēta plānošana, profesionāla ieviešana un komunikācija. Turklāt regulāri jāuzlabo esošie procesi.

BDO ir zināšanas un pieredze, lai atbalstītu jūs plānu īstenošanā un atbilstībai Biržas prasībām, citustarp, palīdzot vadīt biržas prasībām atbilstošu grāmatvedību un finanšu pārskatu revīzijas.