Annija Jansone, Revīzijas nodaļas analītiķe

Annija Jansone

Revīzijas nodaļas analītiķe

BDO Latvia

+371 25 780 900

vCard

Sazināties


Ikdienā Annija piedalās audita projektos uzņēmuma klientiem, kur galvenie pienākumi ir saistīti ar audita darba failu veidošanu un izpildīšanu, komunikāciju ar klientiem un citu jautājumu risināšanu, kas ir saistīti ar efektīvāka rezultāta sasniegšanu audita procesos.

Annijas darba pienākumos ietilpst analītikas testu, kontroles testu, ciklu interviju un aprakstu veidošana, kā arī kreditoru un debitoru analītikas testu veikšana un pārbaude, algu pārrēķināšanu un pārbaude, finanšu pārskatu analīze un labošana pēc likumos noteiktajām prasībām.

Papildus tam Annija veic arī investīciju un kredītu portfeļu pārbaudes, kredītu procenta likmju rekalkulācijas, kā arī testus, kas ir saistīti ar cesijām un obligācijām, IFRS 16, IFRS 9 un IFRS 15.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Finanšu un alternatīvo finanšu pakalpojumi
  • Ražošanas uzņēmumi

SERTIFIKĀTI

  • Setifikāts par “Risk Management” kursa apgūšanu Rotterdamā, Nīderlandē Rotterdam University of Applied Sciences
  • ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) procesā

IZGLĪTĪBA

  • Banku augstskola, bakalaura grāds finanšu vadībā
  • Iegūta starptautiska pieredze 6 mēnešus studējot biznesa vadību Frankfurtē, Vācijā - Frankfurt University of Applied Sciences

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu
  • Vācu