AML/CFT/BSA ATBILSTĪBA

AML/CFT/BSA ATBILSTĪBA

Noteikšana. Novēršana. Atbilstība.

Mūsu profesionāļiem ir pieredze normatīvo aktu atbilstībā, datu analīzē un visos finanšu pakalpojumu nozares aspektos. Mēs palīdzam klientiem ievērot normatīvās pilnvaras, veikt izpildes darbības un ieviest pielāgotas, uz risku balstītas politikas un procedūras.

BDO piedāvā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pakalpojumu, kas palīdz uzņēmumiem un finanšu iestādēm izvairīties no noziedzīgām darbībām. Mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka jūs izpildāt savus riska un atbilstības pienākumus, efektīvi pārraugām aizdomīgas darbības un pazīstam savus klientus un visus iespējamos apdraudējumus.

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

  • AML/CFT atbilstības programmu izstrāde
  • Risku identificēšana un novērtēšana
  • Apmācību programmas
  • Revīzijas - AML/CFT/BSA rezīvizijas
  • BDO palīdz klientiem reaģēt uz jebkādiem pārkāpumiem, ko izvirza regulējošā iestāde, un palīdz sagatavoties pārbaudēm.

Katrs no šiem pakalpojumu piedāvājumiem ir pielāgots konkrētā klienta individuālajām vajadzībām, ņemot vērā visas izmaiņas regulējumā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vidē. BDO globālais resursu tīkls, kas atrodas vairāk nekā 164 valstīs visā pasaulē, ļauj mums ātri reaģēt uz mūsu klientu nepieciešamību nodrošināt spēcīgu atbilstības pamatu.