Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

 

Mēs palīdzam vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem nodrošināt atbilstību datu aizsardzības piemērojamo normatīvo aktu prasībām augstākajā līmenī.

Mūsu pieeja uz atbilstošu un efektīvu datu apstrādes un aizsardzības politiku ieviešanu ir izpratne par pārziņa darbību, iesaistītajiem datiem un efektīvākajiem datu aizsardzības mehānismu ieviešanas veidiem.

BDO pieeja datu aizsardzībai ir balstīta uz esošās situācijas izvērtējumu, klienta vajadzību izpratni un labāko risinājumu piedāvāšanu un ieviešanu, balstoties uz skaidru un saprotamu rīcības plānu.

Datu aizsardzības pakalpojumu mērķis ir sniegt klientam skaidru izpratni par to, kādas prasības tam ir jāievēro, un kas ir jādara, lai sasniegtu rezultātu – atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Mēs palīdzam klientiem izstrādāt skaidras un praktiskas datu apstrādes un aizsardzības politikas, kā arī realizēt to ieviešanu, apmācot darbiniekus un pārliecinoties, ka politikas darbojas praksē atbilstoši Jūsu vajadzībām.

 

GDPR ATBILSTĪBA:

 • GDPR atbilstības novērtējums
 • Datu un datu plūsmas kartēšana (mapping)
 • Apstrādes darbību reģistra izstrāde un pārvaldība (GDPR 30. pants)
 • Datu apstrādes juridiskā pamata audits un noteikšana (GDPR 6. un 9. pants)
 • Incidentu reaģēšanas plānošana un testēšana
 • Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (DPIA) / ietekmes uz privātumu novērtējums (PIA)
 • Informācijas drošības audits

TRŪKUMU NOVĒRŠANA UN PASĀKUMU IEVIEŠANA

 • Datu minimizēšana, glabāšanas ierobežojumi, dzēšanas un klasifikācijas politikas un procesu izstrāde
 • Apmācība un izpratnes veidošana
 • Privātuma paziņojumi, politiku un procedūru izstrāde
 • Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
 • Tehnisko kontroļu ieviešana
 • Attiecības ar apakšapstrādātājiem
 • Reaģēšana uz datu pārkāpumiem un personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošanas procesa plānošana
 • Starptautiskā datu pārsūtīšanas politika un reģistru izstrāde

REAĢĒŠANA UZ INCIDENTIEM

 • Atbalsts uzraudzības iestādes nepieteiktas pārbaudes (dawn raid) laikā
 • Atbalsts tiesvedībās