Jūsu kiberdrošība

Ieskats Jūsu kiberdrošībā

Mēs uzskatām, ka efektīvu kiberdrošību nenodrošina tikai kāds tehnisks risinājums. Efektīva kiberdrošība ietver labu informētību par drošību, skaidru priekšstatu par riskiem un pietiekamus un piemērotus drošības pasākumus, kas tiek pastāvīgi atjaunināti un/vai uzlaboti. Mēs uzskatām, ka efektīviem kiberdrošības pasākumiem jābūt pieejamiem katrai organizācijai neatkarīgi no tās darbības veida un lieluma, un tajā pašā laikā tiem jābūt līdzsvarotiem ar uzņēmuma finansiālajām iespējām.

BDO palīdz Jums gūt ieskatu par to, vai Jūsu organizācija ir noturīga pret kiberdrošības incidentiem. Mēs sniedzam jums pārskatu par kiberdraudiem, kas attiecas uz Jums, Jūsu darbiniekiem un Jūsu organizāciju. Lai process būtu pēc iespējas efektīvāks, mēs esam izstrādājuši kiberdrošības brieduma novērtējumu. Mūsu novērtēšanas modelis ir balstīts uz vispārpieņemto Interneta drošības centra (Center of Internet Security) labās prakses modeli. Tajā tiek ņemti vērā trīs galvenie elementi efektīvai kiberdrošībai: cilvēki, tehnoloģijas un procesi.

Mēs piedāvājam saviem klientiem dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar katru no šiem elementiem. Tādā veidā Jums tiek sniegti skaidri ieteikumi un konkrētu darbību plāns, lai nodrošinātu Jūsu datu un sistēmu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un drošību.

 

Mūsu pakalpojumi tiek piedāvāti gan atsevišķi, gan apvienojumā viens ar otru (piemēram, pikšķerēšanas uzbrukuma simulācija apvienojumā ar kiberdrošības apmācību), gan arī kā daļa no kiberdrošības brieduma novērtējuma, kurā visi  trīs elementi tiek analizēti, pamatojoties uz jūsu kiberdrošības briedumu.