• Grāmatvedības ārpakalpojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumi

BDO grāmatvedības ārpakalpojumu profesionāļu komanda sniedz pilnu grāmatvedības pakalpojumu klāstu uzņēmumu īpašniekiem Latvijas un starptautiskā mērogā. BDO sniegtie grāmatvedības ārpakalpojumi palīdz risināt gan atsevišķus ar grāmatvedību, finansēm un nodokļiem saistītus jautājumus, gan arī sniedz konsultācijas modernu un integrētu risinājumu ieviešanai.

BDO sniegto ārpakalpojumu risinājumu priekšrocība ir globālas organizācijas pieredze un vietējā tirgus, normatīvo aktu un biznesa vajadzību pārzināšana. Mūsu mērķis ir sniegt ārpakalpojumu risinājumus, lai mūsu vietējie un ārzemju klienti spētu efektīvi pārvaldīt sava uzņēmuma finanšu datus un savlaicīgi pieņemt stratēģiskus lēmumus.

BDO piedāvāto grāmatvedības ārpakalpojumu kategorijas:

FINANŠU GRĀMATVEDĪBA

 • Grāmatvedība saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
 • Izejošo dokumentu atbilstības pārbaude un grāmatvedības darījumu uzskaite.
 • Algu uzskaite.
 • Pārdošanas rēķinu sagatavošana un izplatīšana.
 • Bankas maksājumi.
 • Nodokļu uzskaite, atskaites un kontrole.
 • Likumā noteiktā ziņošana.
 • Iekšējā un ārējā audita palīdzība.
 • Statistikas ziņojumi.

VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA

 • Budžeta plānošana un budžeta kontrole.
 • Datu apstrāde un analīze.
 • Vadības un grupu atskaites.

EFEKTĪVA RESURSU PĀRVALDĪBA

 • Esošā grāmatvedības risinājuma efektivitātes pārskatīšana un novērtēšana.
 • Grāmatvedības procesu pārskatīšana un analīze.
 • Efektīva grāmatvedības procesa izstrāde un ieviešana.
 • Grāmatvedības politikas un iekšējās dokumentācijas izstrāde.

Aicinām sazināties ar mums, lai iegūtu detalizētu konsultāciju, noskaidrotu pakalpojumu izmaksas vai pieprasītu jūsu vajadzībām sagatavotu piedāvājumu.