ALGU GRĀMATVEDĪBAS NODROŠINĀŠANA

ALGU GRĀMATVEDĪBAS NODROŠINĀŠANA

Nodrošinām algu, atbilstošo nodokļu un sociālo iemaksu aprēķinu, kā arī sagatavojam un iesniedzam valsts iestādēm likumā noteiktās atskaites.

Mēs pielāgojam pakalpojumu katra klienta individuālajām vajadzībām, lai nodrošinātu vienu vai visas tālāk norādītās funkcijas:

  • Neto algas aprēķins: pamatojoties uz datiem, kas eksportēti no jūsu pamatsistēmām jums piemērotā formātā
  • Nodokļu saistību aprēķins: nodokļu un citu atskaitījumu aprēķināšana, kas jāmaksā gan darbiniekam, gan darba devējam
  • Slimības un brīvdienas: maksājumu aprēķināšana un vietējās uzskaites kārtošana
  • Maksājumi: neto algas maksājums darbiniekiem un maksājumi citām trešajām personām, izmantojot trasta kontus
  • Algas izrakstu izgatavošana un nosūtīšana: informācijas piegāde elektroniski vai papīra formātā tieši vai caur jūsu sistēmām
  • Izmaiņu kontrole: maksājumu un darbinieku izmaiņu vadība ar iebūvētu revīzijas izsekojamību un atļauju piešķiršanas procedūru darbiniekiem, kuri pievienojas uzņēmumam, to pamet vai algu izmaiņu gadījumu
  • Pakalpojuma nepārtrauktība: jebkādas problēmas rašanās gadījumā, nodrošinām konkrētu rīcības plānu, kas nodrošina pakalpojuma nepārtrauktību, problēmas radīto seku novēršanu un ietekmes samazināšanu
  • Ekspertu konsultācijas: pārliecība, ka ieviestie procesi un centrālās kontroles sistēmas atbilst iekšējās un ārējās revīzijas prasībām un vietējiem valsts noteikumiem