• Audits

    BDO audits tiecas iedvest pārliecību klientos un sniegt uzticamu finanšu informāciju

Revīzija

Pielietojot BDO starptautiskās audita procedūras un nodrošinot klientiem objektīvu informāciju, kā novērst iespējamos riskus un uzlabot iekšējās kontroles sistēmas, mēs sniedzam ko vairāk par neatkarīgiem finanšu pārskatiem un ziņojumiem.

Mūsu audita speciālisti ir guvuši pieredzi darbā ar dažādiem uzņēmumiem un spēj pielietot savas zināšanas un specializāciju, sniedzot būtisku informāciju uzņēmuma vadībai nepārtraukti mainīgajos tirgus apstākļos. Neatkarīgi no tā, vai revīziju nepieciešams veikt atbilstoši kādai tiesību aktos noteiktai prasībai, vai arī tā ir paredzēta kādam īpašam mērķim – mēs apņemamies sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus un kompetenci.

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, BDO audita eksperti vienmēr būs jūsu uzņēmuma tuvumā!

Mūsu specializācijas

Pasākumi

[Error loading the control 'Ev', check event log for more details]
Webināri
  • Tuvākajā laikā webināru nav
Skatīt visus webinārus