Nodokļu izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, spēkā stāsies nodokļu izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem.

Lai arī laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autoriem ir iespēja izmantot autoratlīdzību nodokļu nomaksas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību, būtiski ir pievērst uzmanību būtiskām izmaiņām:

  1. Autoratlīdzības izmaksātājs ietur nodokli izmaksas vietā 25% apmērā autoratlīdzību ienākumam līdz 25 000 EUR, bet ienākumam, kas pārsniedz 25 000 EUR – 40%.
  2. Autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa ieturēšanas nepiemēro nosacītos izdevumus.

Gadījumos, kad autoratlīdzība izmaksāta no vairākiem izmaksātājiem vai autoratlīdzība saņemta ārzemēs, autoratlīdzības saņēmējam ir pienākums līdz 2022. gada 28. februārim iesniegt VID autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju un veikt nodokļa samaksu, ja autoratlīdzību kopsumma 2021. gada otrajā pusgadā ir lielāka nekā 25 000 EUR.

Autoratlīdzības saņēmējs no 2021. gada 1. jūlija var reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs, izvēloties maksāt nodokļus par autoratlīdzību vispārējā pašnodarbinātā režīmā, mikrouzņēmumu nodokļa režīmā vai reģistrēt komercsabiedrību.

Vispārējā kārtība – IIN aprēķina, piemērojot progresīvo likmi gada ienākumam, savukārt VSAOI piemēro 31,07% no 500 EUR un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī un 500 EUR. Ja ienākums nepārsniedz 500 EUR mēnesī, tad VSAOI piemēro 10% apmērā.

Mikrouzņēmumu nodokļa režīms – ieņēmumiem (apgrozījumam) līdz 25 000 EUR gadā piemēro IIN likmi 25% apmērā, bet ienākumam, kas pārsniedz 25 000 EUR – 40%.

Komercsabiedrība – piemēro nodokļus saskaņā ar UIN likuma prasībām.