• BDO publicē Sustainability At a Glance - ESRS E1 Climate Change

BDO publicē Sustainability At a Glance - ESRS E1 Climate Change

08 marts 2023

Eiropas ilgtspējības pārskatu standarti (ESRS) ievērojami paplašinās pārskatos atklājamās informācijas sniegšanas prasības vairākiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Pārskatos iekļauta prasība mērīt un atklāt Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī nepieciešamība pēc paskaidrojuma, kā vides riski ietekmē uzņēmuma biznesa modeli, stratēģiju un vēlamos mērķus.

Jaunākais BDO Sustainability At a Glance izdevums pieejams šeit.