BDO Latvia pievienojas Dažādības hartas kustībai

BDO Latvia pievienojas Dažādības hartas kustībai

Informatīvā un svinīgā pasākumā, 23.novembrī mūsu personāldaļas vadītāja Eva Pļāvēja parakstīja hartu, tā paužot mūsu nostāju pildīt 15 hartas vērtības. Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.

Pieņemt dažādību un kļūt par iekļaujošu un atbalstošu darba devēju – tā mūsu uzņēmumam ir stratēģiska nepieciešamība, svarīgs priekšnosacījums, lai mēs kā uzņēmums strādātu ilgstspējas attīstības virzienā. Atzīsot ikkatra darbinieka individualitāti un dažādību, mēs pozicionējam sevi Latvijas darba tirgū kā mūsdienīgs, iekļaujošs un atbalstošs uzņēmums.

"Kāpēc dažādība mums ir svarīga? Tā veicina darbinieku atvērtību, lojalitāti un efektivitāti, rosina radošumu un inovitāti, tā atspoguļo mūsu spēju nodrošināt ikkatram klientam individuālu, īpaši viņam izstrādātu risinājumu, tā palīdz mums pielāgot produktus un pakalpojumus, lai apmierinātu klientu daudzveidīgos pieprasījumus un paredzētu tirgus tendences," tā Eva Pļāvēja, personāldaļas vadītāja. 

Ir pierādīts, ka dažādības akceptēšana un iekļaušana paaugstina darbinieku apmierinātību, radot pozitīvu darba kultūru, kas dos mums lielākas iespējas piesaistīt augsta līmeņa talantus.
Parakstot Latvijas Dažādības Hartu, mēs publiski esam devuši solījumu veicināt iekļaujošas kultūras izveidi BDO Latvia, nodrošināt mūsu darbinieku izglītošanu dažādības jautājumos un organizēt iniciatīvas, kas veicinātu izpratni par šiem - katram no mums un visai sabiedrībai kopumā - tik svarīgajiem jautājumiem. 

Latvijas dažādības hartai ir pievienojušies vairāk nekā 60 Latvijas uzņēmumu, valsts iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.