BDO Latvia komanda iestāda vairāk nekā 2000 priežu stādus

19 maijs 2022

Šomēnes BDO Latvia apvienoja spēkus ar vietējo mežsaimniecības pakalpojumu sniedzēju SIA Ziemeļlatvijas mežsaimnieks, lai iestādītu vairāk nekā 2000 priežu stādu. 2022. gads ir nozīmīgs BDO Latvia, uzsākot mūsu Ilgtspējas programmu. Bija lieliski redzēt komandā entuziasmu šīs fantastiskās iniciatīvas laikā, lai palīdzētu padarīt mūsu planētu zaļāku, kas ir daļa no mūsu pastāvīgās apņemšanās atbalstīt BDO ilgtspējas kustību.

Ar savu darbu mēs arī palīdzam īstenot vienu no Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem — aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, cīnīties pret pārtuksnešošanos, kā arī apturēt un mainīt zemes degradāciju un apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Vairāk par to lasiet šeit.