• Ārzemnieka eID karte – ērts un efektīvs rīks digitālās vides attīstībai
Publikācija:

Ārzemnieka eID karte – ērts un efektīvs rīks digitālās vides attīstībai

15 oktobris 2021

Veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, 2021. gada 17. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, lai novērstu vairākkārt praksē konstatētās grūtības ārzemniekiem iegūt Latvijas e-parakstu, ļaujot izmantot eID kartes sniegtās priekšrocības.

2021. gada 12. oktobrī Ministru kabinets ir apstiprinājis grozījumus noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, kā arī noteikumos par personu apliecinošiem dokumentiem, tādējādi paverot priekškaru ārzemniekiem, kuriem nav izsniegta uzturēšanās atļauja Latvijā, iegūt ārzemnieka personas apliecību jeb ārzemnieka eID karti, kas kalpos par ārzemnieka elektroniskās identifikācijas līdzekli. Iepriekš minētie grozījumi Ministru kabineta noteikumos stājas spēkā 16. oktobrī, kas nozīmē to, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc minētā datuma ir tiesīga uzsākt ārzemnieku eID karšu izsniegšanas procesu.

Kādus ieguvumus sniegs ārzemnieka personas apliecība?

Ieguvumi no ārzemnieka personas apliecības iegūšanas ir neatsverami, ļaujot pilnvērtīgi darboties elektroniskajā vidē. Jāuzsver, ka ārzemnieka eID kartē ietvertā funkcija parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu aizstāj dokumentu parakstīšanu notāra klātbūtnē, kurš dokumenta parakstīšanas brīdī identificē personu. Tādējādi, elektroniskā dokumentu parakstīšanas iespēja ārzemniekiem, izmantojot eID karti, turpmāk būtiski samazinās administratīvo slogu, ietaupot gan laiku, gan finanses, ļaujot vadīt biznesu un darījumu noslēgšanas procesu attālināti.

Jāpiebilst, ka joprojām ir atsevišķi gadījumi, kad tomēr būs jādodas pie notāra, piemēram, kad nepieciešams parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai vai izdot pilnvaru notariāla akta formā. Šeit svarīgi atzīmēt, ka notāri piedāvā iespēju šīs darbības veikt videokonferences režīmā, ja persona var autentificēties portālam, izmantojot eID karti.

Ne mazāk svarīgs apstāklis ir tas, ka ārzemnieka eID karte pavērs plašas iespējas izmantot e-pakalpojumus un lietot e-adresi, padarot komunikāciju un saziņu ar valsts iestādēm arvien efektīvāku. Turklāt Latvijas teritorijā ārzemnieki eID karti varēs izmantot arī klātienes identitātes apliecināšanai.

Kā iespējams saņemt ārzemnieka personas apliecību?

Procedūra, kādā ārzemniekiem iespējams saņemt ārzemnieka eID karti, ir salīdzinoši vienkārša:

  1. jāveic iepriekšējs pieraksts pakalpojuma saņemšanai kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas nodaļām Latvijā (visērtāk pieteikt konkrētu vizītes laiku, izmantojot PMLP mājaslapas tiešsaistes pierakstu);
  2. noteiktajā laikā jāierodas izvēlētajā nodaļā, līdzi ņemot savu personu apliecinošo dokumentu;
  3. klientu apkalpošanas nodaļā jāveic eID kartes izgatavošanai nepieciešamās darbības, tai skaitā, turpat ir iespējams veikt valsts nodevas samaksu par eID kartes izgatavošanu (80,00 EUR);
  4. eID karte tiks izgatavota divu darbdienu laikā.

Alternatīvi Ministru kabineta noteikumi paredz iespēju ārzemnieka eID kartes noformēšanai arī atrodoties ārvalstīs, Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, tomēr šādā gadījumā ir jārēķinās par papildus maksājumiem par konsulāro pakalpojumu saņemšanu.

Kas jāatceras?

Lai arī ārzemnieka eID karte kļūs par neatsveramu palīgu ikdienas dzīvē, ļaujot ārzemniekiem piekļūt plašam Latvijas valsts iestāžu e-pakalpojumu klāstam, kā arī sniedzot neatsveramu atbalstu laika un resursu ietaupīšanai saistībā ar dokumentu elektroniskās parakstīšanas iespējām, tomēr ir jāatceras, ka ārzemnieka personas apliecība nebūs izmantojama kā ceļošanas dokuments, dodoties uz ārvalstīm.

Būtiski arī ņemt vērā, ka tiesības saņemt eID karti ir tādam ārzemniekam, kas atbilst Fizisko personu reģistra likumā norādītajām kategorijām, par kurām informējām jau 2021. gada 30.jūnijā šeit.

BDO Law, sniedzot plaša profila juridiskos pakalpojumus, ir gatavi sniegt palīdzību un atbalstu klientiem neskaidrību gadījumā saistībā ar ārzemnieka eID kartes iegūšanu.