• Chambers & Partners

Chambers & Partners

Starptautiskā neatkarīgā izpētes aģentūra Chambers and Partners novērtē zvērinātu advokātu biroju BDO Law kā labāko juridisko pakalpojumu sniedzēju nodokļu jomā. Pētījums publicēts prestižajā izdevumā "Chambers Europe 2021”.

Starp labākajiem advokātiem nodokļu jomā ir atzīti BDO Law vadošā partnere Vita Liberte un vadošais partneris Jānis Zelmenis.

Pētījuma ietvaros atzīts, ka Vita Liberte konsultē klientus nodokļu izpētes jautājumos, kā arī transfertcenu projektos un nodokļu tiesvedības procesos. Tāpat V. Liberte konsultē par nodokļu jautājumiem darījumu ietvaros.

Partneris Jānis Zelmenis raksturots kā labi pazīstams Latvijas nodokļu speciālists, kura pieredze ļauj sniegt konsultācijas par grupas iekšējo darījumu, nodokļu strukturēšanas un nodokļu strīdu nodokļu aspektiem.

Komandas vērtējums

Raksturojot komandu, atzīts, ka tā ir kvalificēta darbam ar dažādiem nodokļu jautājumiem, tostarp uzņēmumu ienākuma nodokļa pieteikumiem un nodokļu strīdiem. Bieži konsultē reģionālos klientus par tiešajiem un netiešajiem nodokļiem un prasmīgi risina nodokļu padziļinātas pārbaudes jautājumus. Palīdz arī ar transfertcenu aspektiem.

Citas jomas

Papildus nodokļu jomai izpētes aģentūra novērtēja advokātu biroja ieguldījumu tādā jomā kā korporatīvās un komerctiesības, raksturojot komandu kā atzītus speciālistus.