Publikācija:

BDO Horizons 2017-Issue 4

22 novembris 2017

BDO ir izdevis 4. izdevumu Horizons, kurā apkopoti M&A jaunumi pasaules mērogā.