This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Neskaidrības par "vecajiem" debitoru parādiem

26 marts 2019

Modrīte Johansone , Zvērināta revidente |

Šobrīd ir daudz neskaidrību un interpretāciju jautājumā par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu debitoru parādiem.

Domāju, ka daudziem uzņēmumiem ir šāda situācija:

  • parāds izveidojies līdz 2017.gada 31.decembrim;
  • nav izveidots uzkrājums nedrošajiem parādiem;
  • uzņēmums nav likvidēts, bet skaidri zināms, ka parāds nav atgūstams.

Kā rīkoties, iesniedzot UIN deklarāciju par 2018.gadu? Vai drīkst debitora parādu iekļaut zaudējumos? Kā to atspoguļot UIN deklarācijā?

Autore Modrīte Johansone rakstā "ES uzņēmums nemaksā parādu – ko darīt?” (iFinanses, 21.01.2019.) minēja: "Ja debitoru parāds ir radies līdz 2017.gada 31.decembrim, tad, šādus parādus norakstot, nav jāpiemēro Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 9.panta nosacījumi. Līdz ar to nav jāpalielina ar UIN apliekamā bāze."

No šī teikuma izriet, ka iepriekš minēto parādu 2018. gadā uzņēmums noraksta zaudējumos un UIN bāzi nepalielina. Vai tā tiešām ir?

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums). Tas attiecas uz debitoru parādiem, kas radušies, sākot ar 2018.gada 1.janvāri. Uz debitoru parādu, kas ir izveidojies pirms 2018.gada 1.janvāra, šis likums attiecas tikai tik, cik paredzēts UIN likuma pārejas noteikumos.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapas UIN sadaļā ir uzziņa par debitoru parādu norakstīšanu. Tajā ir iztirzātas divas situācijas par UIN likuma normu piemērošanu debitoru parādiem, kas izveidojušies līdz 2017.gada 31.decembrim. Abās uzziņas situācijās debitoru parādi ir izveidojušies pirms 2018.gada 1.janvāra, tātad tie ir “vecie” parādi, no kuriem viens parādnieks ir likvidēts, bet otrs – turpina strādāt, bet nedomā maksāt.  Arī šajā uzziņā apstiprināts, ka tad, ja “debitora parādi ir izveidojušies līdz 2018.gada 1.janvārim, pie šo debitoru parādu norakstīšanas 2018.gadā UIN likuma 9.panta nosacījumi nav jāpiemēro, un ar UIN apliekamā bāze nav jāpalielina” neatkarīgi no tā, vai uzkrājumi ir izveidoti vai nav, vai parādnieks ir likvidēts vai turpina strādāt. To apstiprina arī UIN likuma pārejas noteikumu 28.punkts, kurā teikts, ka “9.pants ir attiecināms uz tiem debitoru parādiem, kuri grāmatvedības uzskaitē iegrāmatoti, sākot ar 2018.gada 1.janvāri”.

Uzņēmums ir tiesīgs samazināt ar UIN apliekamo ienākumu bāzi par “vecajiem” parādiem saskaņā ar UIN likuma pārejas noteikumu 31. un 32.punktu, ievērojot 10.punkta nosacījumus.