This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Jaunumi:

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

18 marts 2020

Madlena Drozdova |

2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašus atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

24. martā Ministru kabinets apstiprināja nozaru sarakstu, uz kuru atteiksies atbalsta mehānismus. Šajā sarakstā tika iekļautas 40 nozares:

Vienlaikus Ministru kabinets paziņojis, ka tuvākajās sēdēs plānots lemt par atbalsta mehānismu arī citiem uzņēmumiem, kas strādā nozarēs ārpus šī saraksta.

Uzņēmējiem, kas tika iekļauti šajā sarakstā, ir tiesības pieteikties Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam.Vienlaikus Ministru kabinets paziņojis, ka tuvākajās sēdēs plānots lemt par atbalsta mehānismu arī citiem uzņēmumiem, kas strādā nozarēs ārpus šī saraksta.

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantu, uzņēmumi var lūgt sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, ja termiņa kavējums radies COVID-19 rezultātā.

Lai pieteiktos šim atbalsta pasākumam, uzņēmumam jāiesniedz motivēts iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas (2020. gada 22. marta).

Motivēts iesniegums var būt brīvā vai VID noteiktā formā (VID forma ir atrodama Elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”). Līdz ar iesniegumu uzņēmumam arī jāiesniedz sev vēlamais pakāpenisks nodokļa atmaksas grafiks, kas izriet no maksātāja finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa.

Papildus VID var pieprasīt juridiskajām personām iesniegt:

  • bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu,
  • pierādījumus, ka nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos stabilizēs finansiālo stāvokli un sadalītie nodokļi tiks samaksāti noteiktā termiņa laikā,
  • informāciju, vai nodokļu samaksas saistību izpilde var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju,
  • informāciju, vai ir izsniegti un neatmaksāti aizdevumi privātpersonām (t.i., fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībai).

Ja nodokļu maksātājam ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, 

  2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašus atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.  

tad nokavētajam nodokļu maksājumam netiek aprēķināta nokavējuma nauda, un informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Lai piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu VID vērtēs:

  • uzņēmuma aktīvu sadarbību,
  • vai uzņēmums ievēro nodokļu samaksas termiņus,
  • vai uzņēmums veic kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā,
  • vai uzņēmums veic nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem VID ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantā noteiktais neierobežo nodokļu maksātāju tiesības vērsties ar iesniegumu VID līdzšinējā kārtībā, tas ir, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo daļu  vai 26.panta 11.-13.daļu.