This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Kā noteikt automašīnas uzskaites vērtību?

09 aprīlis 2019

Modrīte Johansone , Zvērināta revidente |

Uzņēmums pārdod sev piederošu automašīnu, un tam rodas ārkārtas ieņēmumi. Automašīnas vērtība ir pilnībā norakstīta. Tās vietā tiks pirkta jauna mašīna, kas arī būs pamatlīdzeklis, un tai tiks aprēķināts nolietojums. Vai drīkst samazināt jaunās mašīnas pirkuma summu par pārdotās automašīnas ieņēmumu summu un nolietojumu sākt uzskaitīt no atlikušās summas? Piemēram, ja jaunā mašīna maksā 10 000 eiro, bet vecā tika pārdota par 2000 eiro, tad jaunās mašīnas vērtība, proti, pamatlīdzekļa vērtība, no kuras tiks aprēķināts nolietojums, tiek noteikta 8000 eiro apmērā. Kādi grāmatojumi veicami?

Aprakstītajā situācijā nošķirami divi darījumi – vecās automašīnas pārdošana un jaunās automašīnas iegāde.

Vispirms par vecās automašīnas pārdošanu.

Izslēdzot pamatlīdzekli, veic šādus grāmatojumus:

  • D Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā) – vecās automašīnas sākotnējā vērtība,
  • K Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas – vecās automašīnas sākotnējā vērtība.

Tā kā automašīnas vērtība ir pilnībā norakstīta, tad šis darījums neietekmē peļņas vai zaudējumu aprēķinu (PZA).

Grāmatojumi vecās automašīnas pārdošanai:

  • D Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem – 2000 eiro,
  • K Pārējie ieņēmumi – 2000 eiro.

Manuprāt, šie ieņēmumi ir iekļaujami PZA pozīcijā “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”, jo tie nav ārkārtas ieņēmumi.

Kad tiks saņemta apmaksa no pircēja par veco automašīnu, veic šādus grāmatojumus:

  • D Norēķinu konti bankās – 2000 eiro,
  • K Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem – 2000 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu piemērošanas noteikumi” 72. un 73.punktu pamatlīdzeklis grāmatvedības uzskaitē tiek atzīts atbilstoši tā sākotnējai vērtībai jeb iegādes izmaksām, bet pamatlīdzekļa iegādes izmaksās tiek iekļauta gan pirkuma cena, gan arī citas, tieši ar pamatlīdzekļa iegādi saistītas izmaksas. Šajā gadījumā automašīnas pirkuma cena ir 10 000 eiro, un tādā vērtībā automašīna arī jāiekļauj pamatlīdzekļu sastāvā. Automašīnas iegādes izmaksās var iekļaut, piemēram, maksājumu Ceļu satiksmes drošības direkcijai par automašīnas pārreģistrāciju vai citas ar automašīnas iegādi saistītās izmaksas.

Jaunās automašīnas iegādes grāmatojumi:

  • D Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas – 10 000 eiro,
  • K Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem – 10 000 eiro.

Kad tiek veikta apmaksa par jaunās automašīnas iegādi, veic šādus grāmatojumus:

  • D Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem – 10 000 eiro,
  • K Norēķinu konti bankās – 10 000 eiro.

Uzņēmuma vadībai jāizvērtē, cik ilgi paredzēts lietot jauno automašīnu, lai precīzāk noteiktu nolietojuma likmi.

Ja vecā automašīna būtu atdota kā pirmā iemaksa, jaunās automašīnas sākotnējā vērtība būtu tie paši 10 000 eiro jeb pirkuma cena. Tādā gadījumā uzņēmums maksātu tikai atlikušo parāda daļu jeb 8000 eiro, bet naudas kustība neiespaido automašīnas pirkuma cenu.

Ja būtu noticis apmaiņas (bartera) darījums, arī tad jaunās automašīnas sākotnējā vērtība, iekļaujot to pamatlīdzekļu sastāvā, būtu 10 000 eiro, jo saskaņā ar noteikumu 79.1.apakšpunktu iegūtā pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību nosaka pēc saņemtā pamatlīdzekļa patiesās vērtības, ja to var ticami noteikt.

Avots: iFinanses, 04.08.2019