This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Jaunumi:

iFinanses | Kādi nodokļi jāmaksā, pārdodot transportlīdzekli nerezidentam?

27 aprīlis 2020

Madlena Drozdova |

Transporta uzņēmums nopirka vilcēju no SIA. Vilcējs netika izmantots saimnieciskajā darbībā. Tagad nolemts pārdod transportlīdzekli nerezidentam. Vai mums pārdošanas brīdī jāmaksā papildu nodokļi (pievienotās vērtības nodoklis (PVN), uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN))?

Lasītājs nav sniedzis informāciju par iegādes nosacījumiem un periodu, līdz ar to nevarēšu sniegt atbildi, vai iegādes brīdī atskaitītie izdevumi būtu šobrīd jākoriģē.

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. pantu ar nodokli apliekamā bāze ir sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa, kas nozīmē, ka pēc šodien spēkā esošajām normām pārdošanas brīdī papildus nav jāmaksā UIN. Maksājamais UIN veidosies dividenžu sadalīšanas brīdī. Tomēr jāatceras, ka pārdošanas cenai jābūt atbilstošai tirgus cenai. VID pārbaudes laikā var pieprasīt iesniegt dokumentu, uz kā pamata precei tika piemērota noteiktā cena.

Attiecībā uz PVN ir citādāk. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 5. pantu ar nodokli apliekamie darījumi ir preču piegāde (tai skaitā preču piegāde Eiropas Savienības (ES) teritorijā un preču eksports) par atlīdzību. Pastāv trīs dažādas preču piegādes:

  • piegāde ES teritorijā citas dalībvalsts PVN nodokļu maksātājam,
  • piegāde trešo valstu PVN nodokļu maksātājam,
  • piegāde nerezidentam, kas nav PVN nodokļu maksātājs.

Piegāde ES teritorijā citas dalībvalsts PVN nodokļu maksātājam

Saskaņā ar PVN likuma 43. pantu PVN 0% likmi piemēro preču piegādei ES teritorijā, ja tiek izpildīti abi šie nosacījumi:

  • preču transporta pavaddokumentos un nodokļa rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzradījis preču piegādātājam darījuma brīdī derīgu citas dalībvalsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
  • prece ir nosūtīta vai transportēta no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta dokumenti.

Darījuma summa par piegādāto vilcēju jāatspoguļo PVN deklarācijas 45. rindā un 43. rindā un jāaizpilda pielikums PVN 2 "Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā". Pārdošanas brīdī nav jāmaksā papildu PVN.

Piegāde trešo valstu PVN nodokļu maksātajam

Saskaņā ar PVN likuma 43. pantu PVN 0% likmi piemēro preču eksportam. Darījuma summa par eksportēto vilcēju jānorāda PVN deklarācijas 48.rindā. Pārdošanas brīdī nav jāmaksā papildu PVN.

Piegāde nerezidentam, kas nav PVN nodokļu maksātājs

Ja ES darījuma partneris nav PVN maksātājs, tad preču piegādes vērtība tiek uzrādīta PVN deklarācijas 41. rindā, bet aprēķinātais PVN 21% – 52. rindā, jo piegādes vieta ir iekšzeme. Pārdošanas brīdī veidojas maksājamais PVN.