This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Jaunumi:

iFinanses | Kā piemērot UIN atmaksātam aizdevumam?

05 maijs 2020

SIA “A” 2018. gadā izsniedza aizdevumu saistītam uzņēmumam SIA “B” 5000 eiro apmērā. SIA “A” ir arī nesadalītā peļņa, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, 8000 eiro apmērā. 2018. gadā izsniegtais aizdevums uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā tika norādīts kā summa, kas samazina nesadalīto peļņu, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) pārejas noteikumu 34. punktu. 2019. gadā daļa no šī aizdevuma tika atmaksāta. Vai UIN deklarācijā 2019. gadā kaut kur ir jāatspoguļo tas, ka daļa no 2018. gadā izsniegtā aizdevuma, kas samazināja nesadalīto peļņu, tiek saņemta atpakaļ?

UIN likuma 4. pantā uzskaitīts, kas palielina ar UIN apliekamo bāzi – gan sadalītā, gan nosacīti sadalītā peļņa, tostarp arī aizdevumi saistītai personai. Šī paša panta 5. daļā noteikts, ka daļa nosacīti sadalītās peļņas, tostarp arī aizdevumi saistītai personai, jāiekļauj pārskata gada pēdējā taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē jeb, ja uzņēmuma pārskata gads saskan ar kalendāro gadu, tad UIN decembra deklarācijā.

UIN likuma 11. pantā ir noteikts, kādos gadījumos par aizdevumu saistītai pusei nav jāpalielina ar UIN apliekamā bāze. Piemēram, ja sabiedrības dalībnieks aizdod nodokļa maksātājam jeb mātes sabiedrība aizdod meitas sabiedrībai, tad šis darījums netiek uzskatīts par peļņas sadali, jo māte meitai dividendes nemaksā. Tāpat ar UIN nav jāapliek aizdevumi, kuri izsniegti uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus (UIN likuma 11. panta 4. daļas
4. punkts).

Jautājumā nav teikts, uz cik ilgu laiku tiek aizdota nauda. Ja jau sākotnēji ir nolemts, ka līdz 12 mēnešiem, tad par šo summu (kas aizdota līdz 12 mēnešiem), nav jāpalielina ar UIN apliekamā bāze vai šajā gadījumā nav jāsamazina līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītā peļņa 2018. gada decembra deklarācijā. Ja sākotnējā vienošanās noteica, ka aizdevums būs, piemēram, uz 24 mēnešiem, tad par šo summu bija jāpalielina ar UIN apliekamā bāze, šajā gadījumā – 2018. gada decembrī.

UIN likuma 11. panta 5. daļā noteikts, ka pēc tam, kad ir saņemta aizdevuma atmaksa, uzņēmums ir tiesīgs samazināt ar UIN apliekamo bāzi, ja kādā no pirmstaksācijas periodiem aizdevumu summa bija iekļauta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē vai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.1 pantu aizdevums bija aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tik tālu viss ir skaidrs. Bet, izskatot Ministru kabineta noteikumus, kas skaidro, kā piemērojamas UIN likuma normas, un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskos materiālus, neatradu norādes, kā jārīkojas, ja par izsniegto aizdevumu ir samazināta līdz 2017. gada
31. decembrim nesadalītā peļņa un pēc tam šis aizdevums ir ticis atmaksāts. Ja uzņēmums sākotnēji būtu iekļāvis aizdevuma summu ar UIN apliekamajā ienākumā un samaksājis nodokli, tad, saņemot, piemēram,
2019. gada maijā, aizdevuma atmaksu, šo summu uzņēmums varētu iekļaut 2019. gada maija UIN deklarācijā. Bet, tā kā šī summa nebija iekļauta ar UIN apliekamajā bāzē un nebija samaksāts UIN, jo tika samazināta līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītā peļņa, manuprāt, uzņēmumam nav pamata šo summu iekļaut UIN deklarācijā, kad ir saņemta aizdevuma atmaksa, lai atgūtu samaksāto nodokli, jo tas netika samaksāts.

Būtu tikai loģiski, ka par atmaksātā aizdevuma daļu varētu atkal palielināt līdz 2017. gada
31. decembrim nesadalīto peļņu. Šāds variants gan nav atrodams ne normatīvajos aktos, ne VID metodiskajos materiālos (vismaz es to nevarēju atrast), tāpēc vajadzētu noskaidrot likumdevēju viedokli, kā paredzēts šādā gadījumā rīkoties. Varētu iesākumā noskaidrot likumu ievērošanas uzraugošās iestādes – VID – viedokli, piemēram, uzrakstot uzziņas pieprasījumu VID. Atkarībā no reālajām summām uzņēmuma vadībai jāizvērtē, cik daudz laika un resursu tā ir gatava ieguldīt konkrētā jautājuma noskaidrošanā.