This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

iFinanses | Kā norakstīt vecos datorus?

13 janvāris 2020

Uzņēmumam pieder elektropreces, kuras tas vēlas nomainīt pret jaunām. Vecās tika iegādātas kā mazvērtīgais inventārs, bet, ja veic remontu, tās vēl ir iespējams lietot. Uzņēmuma darbinieki vēlas iegādāties šīs elektropreces. Kā šādas preces norakstīt? Kāds ir kontējums? Kā uzņēmuma darbinieks var iegādāties vecās elektropreces (dators, printeris u.c.) pēc to norakstīšanas grāmatvedības uzskaitē? Vai šāda veida preces pēc to norakstīšanas ir obligāti jāutilizē?

Datori, printeri, monitori un citas elektropreces saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir klasificējamas kā videi kaitīgas preces. Tā kā tajās ir bīstamas vielas, lietderīgās lietošanas laika beigās tās kļūst par bīstamiem atkritumiem, tāpēc šīs preces nedrīkst vienkārši izmest kopējā atkritumu konteinerā, jo tā tiek piesārņota vide.

Kad datori, monitori, printeri un citas elektropreces tiek norakstītas, tās jāutilizē, proti, jānodod licencētām sabiedrībām, kuras tos pieņem un izsniedz pretī utilizācijas aktu. Šis akts uzņēmumam jāglabā, lai kontrolējošām iestādēm varētu pierādīt, ka uzņēmums ir ievērojis spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Ja uzņēmums, iegādājoties datorus, monitorus un citas elektropreces, uzskaitījis tās kā mazvērtīgo inventāru, iegādes izmaksas ir iekļautas peļņas vai zaudējuma aprēķinā (PZA) tajā periodā, kad tās radušās.

Piemērs

Uzņēmums iegādājas elektroierīci pa 50 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)), un pēc tās lietderīgās lietošanas laika beigām pārdod to pa 30 EUR (ieskaitot PVN). Summas grāmatojumos noapaļotas līdz eiro.

1.variants:

 • D Izdevumi par mazvērtīgo inventāru (PZA konts) – 41 EUR,
 • D Norēķini ar budžetu par PVN – 9 EUR,
 • K Norēķini ar piegādātājiem – 50 EUR.

2.variants:

 • D Mazvērtīgais inventārs – 41 EUR,
 • D Norēķini ar budžetu par PVN – 9 EUR,
 • K Norēķini ar piegādātājiem – 50 EUR;
 • D Izdevumi par mazvērtīgo inventāru (PZA konts) – 41 EUR,
 • K Mazvērtīgā inventāra nolietojums – 41 EUR.

2.variantā kopējais efekts ir tāds pats kā 1.variantā, tikai bilances kontos parasti tiek veikta arī mazvērtīgā inventāra analītiskā uzskaite. 1.variantā tā tiek veikta ārpusbilances kontos vai netiek veikta nemaz.

Pārdodot šo mazvērtīgo inventāru, tiek veikts šāds kontējums:

 • D Debitoru parādi – 30 EUR,
 • K Ieņēmumi no mazvērtīgā inventāra pārdošanas (PZA konts) – 25 EUR,
 • K Norēķini ar budžetu par PVN – 5 EUR.

Ja mazvērtīgā inventāra uzskaitē ir izmantots 2.variants, tad vēl jāuzraksta mazvērtīgā inventāra norakstīšanas akts, un jāveic papildu grāmatojums:

 • D Mazvērtīgā inventāra nolietojums – 41 EUR,
 • K Mazvērtīgais inventārs – 41 EUR.

Kā redzams, uzņēmumam ir tikai ieņēmumi, bet nav izmaksu, jo tās ir norakstītas mazvērtīgā inventāra iegādes brīdī.

Jautājumā nav minēts, ar ko nodarbojas uzņēmums, bet pieņemu, ka ne ar lietota mazvērtīgā inventāra tirdzniecību. Tādā gadījumā ieņēmumus no mazvērtīgā inventāra pārdošanas uzņēmums iekļaus PZA postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”.

Preču pārdošanas brīdī uzņēmums izraksta preču pavadzīmi, kuru paraksta arī pircējs, apliecinot, ka preci ir saņēmis. Šajā gadījumā dators vai printeris tiek nodots citam lietotājam, nevis tiek izmests atkritumos, tāpēc nav nepieciešams to utilizēt.

Ja uzņēmums ir izmantojis 1.variantu mazvērtīgā inventāra uzskaitei, tad pārdošanas pavadzīmei savā grāmatvedībā var pievienot mazvērtīgā inventāra iegādes pavadzīmi kā pierādījumu, ka uzņēmums ir pārdevis savu īpašumu.