This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Bilance: Pievienotās vērtības nodokļa sistēma un trīsstūrveida darījumi

23 janvāris 2018

Starptautiskajā preču tirdzniecībā bieži tiek slēgti darījumi, kuros iesaistīti starpnieki. Nereti šādos darījumos preces tiek transportētas vienu reizi (no punkta A uz punktu B), bet darījumu ķēdē ir iesaistīts vismaz viens starpnieks. Ja darījums noris Eiropas Savienības (turpmāk-ES) teritorijā un darījumos iesaistītās puses ir reģistrētas dažādās valstīs, parasti tiek piemēroti pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) trīsstūrveida darījumu noteikumi. Neskatoties uz PVN trīsstūrveida darījumu noteikumu visai biežu piemērošanu, publiski nav pieejama pietiekami izsmeļoša informācija. Detalizētas informācijas trūkums praksē rada daudz sarežģījumu. Līdz ar to raksta mērķis ir uz tiesību normu un tiesu prakses atziņu pamata identificēt PVN trīsstūrveida darījuma piemērošanas pamatkritērijus.