This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Bilance | Nodokļu regulējums Booking.com un Airbnb sniegtajiem pakalpojumiem

04 februāris 2019

Beāte Orlova |

Nodokļu piemērošanas jautājums uzņēmumiem Booking.com un Airbnb ir padziļinātas apskates vērts, jo trūkst vienotas kopējas ES prakses gan attiecībā uz UIN (turpmāk tekstā - uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan PVN (turpmāk tekstā - pievienotās vērtības nodoklis) iekasēšanu no šiem uzņēmumiem.  

Šo problemātiku ir atzinis arī Valsts ieņēmumu dienests, jo tā bijusī direktore Ilze Cīrule ir paudusi, ka informācijas iegūšana no Airbnb un Booking.com ir visu Eiropas valstu nodokļu administrāciju problēma. Pieminēšanas vērta ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA). Attiecībā uz Booking.com LVRA saskata divas jomas, kurās iespējams gūt papildus nodokļu ieņēmumus – PVN piemērošana rēķiniem par uzņēmuma komisijas maksām par pakalpojumiem, kas sniegti Latvijā un uzņēmuma sistēmā pieejamo apartamentu apkopošana un nodokļu un nodevu ieturēšana no tiem.[1]

Booking.com un Airbnb biznesa modelis ietver plašu spektru ar nodokļiem saistītu problēmjautājumu, tādēļ šis raksts mērķtiecīgi ir sašaurināts. Rakstā apskatīta PVN piemērošana pakalpojumiem, kurus tiešsaistē sniedz uzņēmumi Booking.com un Airbnb. UIN ir atsevišķa pētījuma vērts jautājums.

Lai arī no pircēja skatu punkta abu uzņēmumu platformas ir šķietami līdzīgas, to atšķirības ir sekojošas: Booking.com[2] ir ceļojumu e-komercijas uzņēmums, kas piedāvā saviem klientiem rezervēt atpūtas mītnes bez atsevišķi izdalītas pakalpojumu maksas.[3] Booking.com ir reģistrēts 70 valstīs, totarp arī Latvijā, kur tas reģistrēts kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību,[4] savukārt Airbnb[5] nodrošina tiešsaistes tirdzniecības vietu, kas ļauj reģistrētiem izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem (izmitinātāji, angļu val. - hosts) savus pakalpojumus publicēt Airbnb Platformā, kā arī sazināties un veikt darījumus ar reģistrētiem lietotājiem, kuri vēlas šādus pakalpojumus saņemt (viesi, angļu val. - guests).[6]

Pamatojoties uz Crediweb datiem, 2017. gadā, Booking.com valsts budžetā, nodokļos samaksāja EUR 126 020, kas ir gandrīz 20% no tā kopējā apgrozījuma EUR 655 918. Lai arī Airbnb Latvijā nav reģistrēts, 2018. gada pirmajā pusgadā Airbnb Latvijas valsts budžetā brīvprātīgi iemaksājis PVN aptuveni EUR 100 000 apmērā.[7]

Pirmšķietami, gan Booking.com, gan Airbnb darbojas vienā tirgū un savā starpā konkurē, tomēr uzņēmējdarbības forma un nomaksāto nodokļu apjoms liecina, ka to izpratne pret nodokļu nomaksu Latvijā ir ļoti atšķirīga. Cēlonis ir vienotas administratīvās prakses trūkums attiecībā uz uzņēmumiem, kuri nodrošina elektronisku platformu nodrošinātus pakalpojumus.

Reģistrācijas prasības un PVN ieturēšana ir atkarīga no uzņēmumu sniegto pakalpojumu definīcijas. Šī raksta tapšanas laikā, publiskajā telpā jau ir izskanējuši dažādi viedokļi attiecībā uz to, par kāda veida pakalpojumiem uzskatāmi,[8] taču atbilde uz šo jautājumu var arī nebūt tik viennozīmīgi vērtējama.

Šis raksts ir tapis pamatojoties uz tā tapšanas brīdī piemērojamajiem un aktuālajiem Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.  

Pilnu rakstu lasiet PDF


[1] Leta (2017) ‘Portāls airbnb brīvprātīgi Latvijai samaksājis PVN 100 000 eiro apmērā’, Dienas Bizness, pieejams: http://www.db.lv/zinas/portals-airbnb-brivpratigi-latvijai-samaksajis-pvn-100-000-eiro-apmera-465635  (apskatīts 30.11.2018.)

[2] Booking.com dibināts 1996. gadā Nīderlandē, kur atrodās uzņēmuma galvenā mītne. Booking.com ir viens no Booking Holdings Inc meitas uzņēmumiem, kas ir bāzēts ASV un ir Booking.com galvenais ieņēmumu centrs.[2]

[5] Airbnb Inc. dibināts 2008. gadā San Francisko, Amerikas Savienotajās Valstīs, kur atrodās tā galvenā mītne. Airbnb ietur pakalpojumu maksu par Airbnb Platformas nodrošināšanu. Uzņēmums ir privāts un Latvijā nav reģistrējies. 

[6]Airbnb, ‘Terms of Service’, 1.1 punkts, pieejams: https://www.airbnb.com/terms#sec1, (apskatīts 30.11.2018.), atjaunots 2018.gada 16.aprīlī.

[7] Leta (2017) ‘Portāls airbnb brīvprātīgi Latvijai samaksājis PVN 100 000 eiro apmērā’, Dienas Bizness, pieejams: http://www.db.lv/zinas/portals-airbnb-brivpratigi-latvijai-samaksajis-pvn-100-000-eiro-apmera-465635  (apskatīts 30.11.2018.)

[8]Kuzmiča, O. (2018) ‘Kā rēķināt PVN “Booking.com” sniegtajiem pakalpojumiem?’, iFinanses. Pieejams:  https://ifinanses.lv/raksti/nodokli/pievienotas-vertibas-nodoklis/ka-rekinat-pvn-booking-com-sniegtajiem-pakalpojumiem/14029#comments (apskatīts 30.11.2018.)