Marjama Bagdasarjana, Jurista palīdze

Marjama Bagdasarjana

Jurista palīdze

BDO Law

+371 25 780 900

vCard

Sazināties


Ikdienā Marjama sniedz atbalstu kolēģiem komerctiesību, darba tiesību un korporatīvo tiesību jomā, kā arī tiesvedībās.

Papildus iepriekš minētajam, Marjama ir iesaistīta BDO Latvijas uzņēmumu grupas atbilstības nodrošināšanas prasību izpildei saistībā ar interešu konfliktu jautājumiem BDO starptautiskajā tīklā.

Marjama no 2020. gada septembra līdz decembrim pilnveidoja savas profesionālās iemaņas ZAB Novius, kur sniedza atbalstu kolēģiem ģimenes tiesībās, civiltiesībās un komerctiesības. No 2021.gada februāra Marjama pievienojās BDO Law juristu komandai kā jurista palīdze.

Marjama, līdzās darbam birojā, studijām, nodarbojas ar pētniecību un piedalās tiesu izspēlēs. 2020. gadā piedalījās Prof. Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēlē un 2021. gadā Tiesībsarga tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās 2021.

Marjama ir Latvijas Debašu asociācija “QUO tu domā?” biedre.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Civiltiesības
  • Darba tiesības
  • Komerctiesības un korporatīvās tiesības

IZGLĪTĪBA

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, studijas bakalaura studiju programmā, 2019 – šobrīd

VALODAS

  • Latviešu
  • Krievu
  • Angļu
  • Vācu
  • Armēņu