Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi


BDO Latvia nodrošina savu saturu šajā tīmekļa vietnē, ievērojot šos lietošanas noteikumus (“Noteikumi”), kas izstrādāti saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Piekļūstot šai vietnei un to izmantojot, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Skaidrojumu par BDO Latvia praksi un politiku saistībā ar mūsu lietotāju personas datu apkopošanu, izmantošanu un glabāšanu, lūdzu, lasiet mūsu Privātuma Paziņojumā.

1. Autortiesības & preču zīmes

Viss vietnē esošais saturs un funkcionalitāte, ieskaitot tekstu, grafiku, logotipus, ikonas un attēlus, kā arī to atlase un izkārtojums ir BDO Latvia vai tās licenciāru ekskluzīvais īpašums un to aizsargā Latvijas un starptautiskie autortiesību likumi. Visas tiesības, kas nav tieši piešķirtas, ir paturētas. Vietnē redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, noformējumi un logotipi (viss kopā - “Preču zīmes”) ir BDO Latvia un tās licenciāru reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes. Jūs piekrītat, ka Jūs neatsauksieties uz un nepiedēvēsiet BDO Latvia vai tās licenciāriem publiskā vidē (piemēram, paziņojumā presei, tīmekļa vietnēs) nekādu informāciju reklāmas vai pārdošanas veicināšanas nolūkos, vai nolūkā informēt vai iespaidot trešās personas, un ka Jūs neizmantosiet vai neatveidosiet, kā arī nenorādīsiet uz jebkādu saistību vai attiecībām ar, jebkādu BDO Latvia vai tās licenciāru Preču zīmi.

2. Satura izmantošana

Ar šo BDO Latvia piešķir Jums neekskluzīvu, nenododamu licenci uz šeit minēto termiņu, lai piekļūtu un lejupielādētu, parādītu un izdrukātu vienu satura un funkcionalitātes kopiju, kas tiek rādīta tīmekļa vietnē jebkurā atsevišķā datorā, tikai Jūsu iekšējai lietošanai uzņēmumā, ar nosacījumu, ka Jūs nekādā veidā nemodificējat vietnes saturu un saglabājat visus autortiesību un citus tiesības saturošos paziņojumus, kas tiek rādīti tīmekļa vietnes saturā.

Neskarot gadījumus, kad saskaņā ar Jūsu valsts autortiesību likumu ir pieļaujama autora darba izmantošana bez autora piekrišanas, un tiktāl, cik nepieciešams tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai, neviena šīs tīmekļa vietnes daļa vai tajā esošā informācija nedrīkst tikt reproducēta, glabāta izguves sistēmā vai pārraidīta jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem elektroniskā, mehāniskā, reprogrāfiskā vai citādā veidā bez BDO Latvia iepriekšējas atļaujas.

3. Lietotāja ieraksti

Jūs atzīstat un piekrītat, ka BDO Latvia pieder un tai ir neierobežotas tiesības izmantot, publicēt un citādi izmantot jebkuru un visu informāciju, ko Jūs publicējat vai kā citādi padarāt pieejamu tīmekļa vietnē, veicot ierakstus, aptaujas atbildes un citādi, un ar šo Jūs atsakāties no jebkādām prasībām pret BDO Latvia par jebkādiem iespējamiem vai faktiskiem privātuma vai publicitātes tiesību, morālo tiesību vai autortiesību pārkāpumiem saistībā ar šādas informācijas izmantošanu un publicēšanu.

Jūs apņematies tīmekļa vietnē nepublicēt vai kā citādi nepadarīt pieejamus nekādus materiālus, kas (a) ir draudoši, apmelojoši, nomelnojoši, piedauzīgi; (b) ir vai mudina uz rīcību, kas būtu atzīstama par krimināli sodāmu, radītu civiltiesisko atbildību vai citādi pārkāptu tiesību aktus; (c) pārkāptu jebkuru trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, privātumu vai citas tiesības; (d) ietvertu datorvīrusu vai citu iznīcinošu elementu; e) ietvertu reklāmu; vai f) saturētu vai ietvertu nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus. BDO Latvia nepārskata un nevar pārskatīt visu informāciju, ko vietnē publicē lietotāji, un nav atbildīga par šādu informāciju. Tomēr BDO Latvia patur tiesības atteikties no informācijas publicēšanas un patur tiesības informāciju pilnībā vai daļēji izņemt jebkāda iemesla dēļ vai bez tā.

4. Atruna

Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par konkrētu tēmu vai tematiem. Tā nesatur nav izsmeļoša šāda(-u) priekšmeta(-u) analīzi, kā arī tā nerada komerciāla rakstura vai profesionālo pakalpojumu attiecības. Šeit ietvertā informācija nav atzīstama par grāmatvedības, nodokļu, finanšu, juridiskām vai citām profesionālām konsultācijām vai pakalpojumiem. Apskatītais materiāls ir paredzēts vispārīgas informācijas sniegšanai, un to nevajadzētu izmantot, neiegūstot profesionālus padomus, kas ir atbilstoši pielāgoti Jūsu individuālajām vajadzībām. Jūs esat atbildīgs par šī dokumenta un tajā esošās informācijas izmantošanu. Pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas vai darbību veikšanas, kas varētu ietekmēt Jūsu personisko komercdarbību vai finanšu stāvokli, konsultējieties ar kvalificētu profesionālu konsultantu. Pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas vai kādu darbību veikšanas, konsultējieties ar BDO Latvia speciālistu.

Neskatoties uz to, ka mēs esam veikuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šajā tīmekļa vietnē esošā informācija ir iegūta no uzticamiem avotiem, BDO Latvia nav atbildīga ne par kļūdām, ne trūkumiem, ne par rezultātiem, kas sasniegti no šīs informācijas izmantošanas. Visa informācija tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez garantijas par tās pilnīgumu, precizitāti, savlaicīgumu vai rezultātiem, kas iegūti, izmantojot šo informāciju, un bez jebkāda veida, tiešas vai netiešas garantijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izpildes garantijām, par tās piemērotību pārdošanai un atbilstību konkrētam mērķim.

5. Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs varam nodrošināt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, un daļu satura, kas atrodas šajā vietnē, faktiski nodrošina trešās personas, piemēram, trešās personas tīmekļa vietņu satura izvietošanas gadījumos. BDO Latvia nav atbildīga par šīm trešo personu tīmekļa vietnēm, ko reglamentē piemērojamo trešo personu satura nodrošinātāju lietošanas noteikumi un konfidencialitātes politika, ja tāda ir.