Publikācija:

PVN sistēma pārmaiņu priekšā, ieviešot sertificēta nodokļu maksātāja statusu

26 oktobris 2018

Valts Stūrmanis , Nodokļu projektu vadītājs |

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma ir nozīmīgu pārmaiņu priekšā. Eiropas Savienības līmenī aktīvi tiek virzīti PVN sistēmas grozīšanai paredzēti normatīvo aktu projekti.

Kardinālas izmaiņas saistītas ar pārrobežu preču tirdzniecību.

Šī raksta mērķis ir izvērtēt gaidāmās izmaiņas un sniegt šo izmaiņu vērtējumu.

Raksts ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa veltīta tam, lai lasītājam taptu skaidrs grozījumu mērķis. Šajā daļā sniegts ieskats PVN sistēmas vēsturē, kā arī tiek identificēti PVN sistēmas grozījumus veicinošie apstākļi (cēloņi un katalizatori).

Raksta otrajā daļā tiek skaidrota grozījumu būtība un to iespējamā ietekme uz saimnieciskās darbības vidi. 

Pilnu rakstu PDF lasiet: PVN sistēma pārmaiņu priekšā