Irita Aleksejenkova

  Vecākā juriste
   
  BDO Law
  +371 29 140 485
   

 

 

 

Irita ir vecākā juriste BDO Law juridiskajā departamentā. Iritai ir vairāk nekā 18 gadu profesionāla darba pieredze juridiskā atbalsta sniegšanā visās komercdarbības jomās gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Pirms pievienošanās BDO, Irita pēdējos piecus gadus nodrošināja juridisko atbalstu lielākajam nekustamo īpašumu apsaimniekotajam Baltijā.

Iritai ir pieredze juridiskā atbalsta sniegšanā būvniecības procesu nodrošināšanai, sākot no nekustamo īpašumu iegādes darījumu noformēšanas, tajā skaitā piesaistot kredītiestāžu vai investoru atbalstu; būvniecības realizācijā nepieciešamā juridiskā atbalsta nodrošināšanā, kā arī ar nekustamo īpašumu saistīto pārvaldīšanas darbību noformēšanā atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam.

Irita ir guvusi ievērojamu darba pieredzi publisko iepirkumu darbības jomā, tajā skaitā pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās.

Kā sertificēts datu aizsardzības speciālists Irita ir vadījusi uzņēmumu personas datu aizsardzības procesu auditus un ieviesusi uzņēmumu pārvaldībā datu aizsardzības procesus atbilstoši  Eiropas Savienības datu aizsardzības standartiem.

Papildus atbalstot uzņēmumu ikdienas juridisko atbalstu, Irita ir nodrošinājusi no darba tiesisko attiecību izrietošo strīdu risināšanas procesa īstenošanu ārpustiesas un nepieciešamības gadījumā - tiesas ceļā. Kā arī, Irita ir pieredzējusi klientu interešu pārstāvniecībā maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos.

Iritai ir ievērojama pieredze arī juridiskās palīdzības sniegšanā ģimenes strīdos saistībā ar mantojuma tiesībām, saskarsmes tiesībām ar bērniem un šķiršanos.

FOKUSA INDUSTRIJAS

 • Būvniecība
 • Nekustamo īpašumu darījumi
 • Publiskie iepirkumi
 • Darba tiesības
 • GDPR
 • Komerctiesības

IZGLĪTĪBA

 • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija (RSU)
 • Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē (RSU)

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

Biedrības “Latvijas Sertificēto Personas datu aizsardzības speciālistu asociācija” biedrs

VALODAS

 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu