BDO tīkls nostiprina līdera pozīciju vidējo uzņēmumu konsultēšanas segmentā

07 decembris 2017

 

Ar prieku paziņojam BDO globālā tīkla gada finanšu rezultātus uz 2017.gada 30.septembri. Kopējie ieņēmumi ir pieauguši par 8%, pamatojoties uz fiksētu valūtas kursu, un sastāda 8.1 mld ASV dolāru. Skaidru stratēģisko mērķu uzstādīšanas un sasniegšanas rezultātā, BDO turpina strauju izaugsmi. Panākumu atslēga ir nepārtraukta uz klientu orientēta darbības kultūra. Šo apņemšanos stiprina stabila tirgus dalībnieku apvienošanās programma, kuras mērķis ir novērst visas tirgus nepilnības un uzlabot visu BDO uzņēmumu ietekmi uz tirgu.

Tā rezultātā BDO starptautiskais tīkls ir nepārtraukti paplašinājies no 158 valstīm 2016.gadā uz 162, tādejādi nodrošinot klientam ērtāku pakalpojuma pieejamību, pielāgojoties tā atrašanās vietai.

Papildus tam, gada laikā arī darbinieku skaits ir pieaudzis par 9.4%, tas nozīmē, ka 73,854 cilvēku strādā 1 500 BDO birojos visā pasaulē.

Vairāk informācijas lasiet šeit: BDO's position is reinforced