This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Vai par ārzemēs gūtiem ienākumiem jāmaksā IIN?

25 aprīlis 2019

Esmu Latvijas pilsonis, bet dažus gadus strādāju ārzemēs. Tagad plānoju atgriezties Latvijā. Vai, atgriežoties no ārzemēm, Latvijā jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) par citā valstī gūtajiem ienākumiem? Uz iFinanses.lv lasītāja jautājumu atbild BDO Latvia nodokļu menedžere Jeļena Bārtule.​

Nodokļu nomaksa Latvijā par ienākumiem, kuri gūti, strādājot ārzemēs, ir aktuāls jautājums. Katra situācija ir atšķirīga, jo jāņem vērā diezgan daudz nianšu IIN piemērošanā – valsts, kurā ienākumi gūti, starpvalstu līgumi, nodokļu rezidence, tiesības uz atvieglojumiem utt. Līdz ar to aprakstīšu vispārējo normu piemērošanas kārtību Latvijas nodokļu rezidentiem.

Atbildot uz lasītāja jautājumu, pievērsīšu uzmanību tieši IIN no algota darba ienākumiem, jo valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas (VSAOI) jāskata atsevišķi. VSAOI piemēro ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskos normatīvos aktus, jo tās pārsvarā veic valstī, kur persona faktiski ir nodarbināta. Līdz ar to, strādājot citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, VSAOI veic tur, kur minētā persona faktiski veic darbu, ja vien nav noformēts A1 sertifikāts, kas ļauj VSAOI veikt izcelsmes valstī, šajā gadījumā – Latvijā. Arī ar daudzām trešajām valstīm ir noslēgti līgumi, kuros noteikts, ka VSAOI jāveic tajā valstī, kurā faktiski tiek gūti ienākumi.  

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Latvijas nodokļu rezidenta apliekamie ienākumi ir visi ienākumi, kas gūti Latvijā un ārpus tās. Savukārt likuma 24.panta 7.daļā teikts, ka ar IIN neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, ja tie ir gūti citā ES valstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, tāpat arī, ja ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam līdzīgu nodokli un ja maksātājs nav personāls, kuru personāla iznomātājs iznomā personāla nomniekam — Latvijas rezidentam.

Tas nozīmē, ka tad, ja persona ir nodarbināta citā ES valstī vai valstī, ar kuru ir noslēgta konvencija, bet konkrētajā valstī IIN nav samaksāts, tad šādā gadījumā, atgriežoties Latvijā, obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tas jāsamaksā.

Latvijā no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta diferencēta likme algota darba ienākumam, proti, 20%, 23%, 31,04%. Citām valstīm ir noteiktas savas likmes – līdzīgas, bet tomēr atšķirīgas. Ko darīt, no ārzemēm atgriežoties Latvijā?

Ja ienākums gūts ES valstī un ir samaksāts IIN, Latvijā nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Ja tomēr IIN netika samaksāts ES valstī vai ienākums gūts ārpus ES – valstī, ar kuru ir vai nav noslēgta konvencija –, tad līdz sekojošā gada 1.jūnijam (bet, ja ienākumi ir lielāki par 62 800 eiro, – līdz 1.jūlijam) ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas pielikums D2 “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”, kuram jāpievieno ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprināts dokuments, kas apliecina IIN vai tam līdzīga nodokļa samaksu, un nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem (VSAOI, neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem).

Aizpildot obligāto ienākuma deklarāciju, var rasties situācija, ka Latvijā aprēķinātais IIN ir lielāks par ārvalstī samaksāto, tad Latvijā būs jāsamaksā starpība. Savukārt, ja ir pārmaksa, tad šo starpību neatmaksā.

Piemērs

Jaunzēlande nav ES valsts un ar to nav noslēgta konvencija. IIN līdz 14 000 USD ir 10,5%. Piemēram, ja Jaunzēlandē, strādājot algotu darbu, ir nopelnīti bruto 10 000 EUR, tad, atgriežoties Latvijā, līdz sekojošā gada 1.jūnijam ir jāsniedz deklarācija un jānorāda ārvalstī samaksāto IIN, tas ir, 1050 EUR. Tā kā konkrētajam ienākumam IIN likme Latvijā ir 20%, tad vēl 9,5% ir jāpiemaksā Latvijas budžetā, proti, 950 EUR.

Protams, aprēķinā jāņem vērā gan sociālās iemaksas, gan arī citi atvieglojumi, kas var samazināt apliekamo ienākumu, kā arī, iesniedzot ienākumu deklarāciju, Latvijā maksājamais IIN tiks aprēķināts nedaudz citādāk, ņemot vērā visu gada ienākumu summu. Dokumenti, kuri apliecina IIN samaksu Jaunzēlandē, obligāti jāpievieno deklarācijai.

Atgriežoties no Krievijas, kur strādāts algots darbs, Latvijā jāiesniedz tikai deklarācija par ienākumiem, kas gūti ārvalstīs, jo starp Latviju un Krieviju ir noslēgta konvencija par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem.

Atgriežoties no ES valsts, kur strādāts algots darbs, deklarācija nav jāiesniedz, un IIN Latvijā nav jāmaksā ar nosacījumu, ka tas ir samaksāts konkrētajā valstī.

Augstāk aprakstīti gadījumi, kad fiziska persona guvusi algota darba ienākumus, brīvprātīgi aizbraucot uz ārzemēm. Ja darba devējs nosūta uz ārzemēm darbiniekus no Latvijas veikt konkrētas darbības vai ir veikta personāla noma, tad tas ir atsevišķi izskatāms jautājums. Tāpat arī ienākumiem no kapitāla, saimnieciskas darbības vai nekustamā īpašuma atsavināšanas ir sava IIN nomaksas kārtība. Jāņem vērā, ka, veicot algotu darbu uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, augstāk aprakstītā kārtība arī nav piemērojama, jo tam ir sava specifika IIN aprēķināšanā.

Avots: iFinanses, 23/04/2019