This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • GDPR - atspēriena punkts biznesa stratēģijas uzlabošanai
Publikācija:

Uz GDPR vajadzētu raudzīties kā uz iespēju padarīt datus efektīvākus un samazināt izmaksas

31 maijs 2018

Uzņēmumiem, kas jau nodrošina vai vēl tikai tiecas nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR), nevajadzētu aprobežoties tikai ar pūliņiem izvairīties no soda, bet saskatīt daudzās iespējas, ko GDPR sniedz. GDPR ir atspēriena punkts procesam, ar kura palīdzību uzņēmumi var uzlabot savu stratēģiju un padarīt tās izpildi efektīvāku.

GDPR 32. pants uzliek uzņēmumiem pienākumu īstenot atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu adekvātu personas datu drošības līmeni. Investīcijas un resursi, kas nepieciešami šī pienākuma izpildei, piespiedīs uzņēmumus pieņemt racionālākus un efektīvākus lēmumus attiecībā uz datu apstrādi. Zināmā mērā to var saukt par “datu revolūciju”:

  • GDPR pieprasa ievērot “datu minimizēšanas” principu – citiem vārdiem sakot, vākt, izmantot un glabāt tikai tos datus, kas ir nepieciešami apstrādes nolūkiem, un atbrīvoties no liekas un novecojušas informācijas

  • Izvairīties no nevajadzīgām izmaksām – krass pretstats “vākt visu un kārtot vēlāk” un “saglabāt visu bezgalīgi ilgi (ja nu noder), jo glabāšana ir lēta” filozofijām, kas nejauši iesakņojušās vairākos uzņēmumos

  • Neaktīvi dati – GDPR liek atbrīvoties no novecojušas informācijas. Ar šīs tīrīšanas palīdzību GDPR, iespējams, palīdzēs uzņēmumam atrast adatu siena kaudzē. “Sliktie” dati samazina uzņēmumu ienākumus par pārsteidzošiem 15-25 %!*

Skaidrs priekšstats par datu plūsmu uzņēmumā palīdz saskatīt vietas uzlabojumiem, tādējādi nodrošinot drošākas un efektīvākas darbības. BDO paredz, ka GDPR atbilstības nodrošināšana sagatavo augsni plaukstošai uzņēmuma digitālajai nākotnei, kā arī palīdz identificēt jaunas uzņēmumu izaugsmes iespējas.

BDO informatīvi skaidrojošais izdevums jeb whitepaper “The Intrinsic value of ensuring data privacy” demonstrē kā efektīvas datu drošības un privātuma politikas palīdz uzņēmuma kolektīvam kļūt profesionālākam un kā tās var stiprināt uzņēmuma reputāciju.

 


* https://sloanreview.mit.edu/article/seizing-opportunity-in-data-quality/