This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Paplašinātā meklēšana

Rāda 1 - 9 no 21
1  2 3
02 jūlijs 2020

Sākot ar 2020. gada 1. jūliju Latvijā stājas spēkā MK “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām” Nr. 210 saistībā ar Eiropas Savienības DAC6 direktīvas ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos. Šie noteikumi paredz juridisko personu un nodokļu maksātāju pienākumu...

/lv-lv/publikacijas/dac6-direktivas-ieviesana-latvija
11 maijs 2020

Jebkuri pieņēmumi par jaunā koronavīrusa ietekmi uz atsevišķu valstu ekonomiku, starptautiskajiem procesiem un uzņēmumu spēju atgūties no patlaban notiekošā pagaidām ir tikai spekulācijas. Daudz noderīgāk būtu veltīt laiku un resursus tam, lai plānotu un īstenotu taktiskas darbības un atgūšanās...

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/uznemumu-veselibas-uzturesana-pandemijas-laika
05 maijs 2020

SIA “A” 2018. gadā izsniedza aizdevumu saistītam uzņēmumam SIA “B” 5000 eiro apmērā. SIA “A” ir arī nesadalītā peļņa, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, 8000 eiro apmērā. 2018. gadā izsniegtais aizdevums uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā tika norādīts kā summa, kas samazina...

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/ifinanses-ka-piemerot-uin-atmaksatam-aizdevumam
27 aprīlis 2020

Transporta uzņēmums nopirka vilcēju no SIA. Vilcējs netika izmantots saimnieciskajā darbībā. Tagad nolemts pārdod transportlīdzekli nerezidentam. Vai mums pārdošanas brīdī jāmaksā papildu nodokļi (pievienotās vērtības nodoklis (PVN), uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN))?

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/ifinanses-kadi-nodokli-jamaksa,-pardodot-transportlidzekli-nerezidentam
27 aprīlis 2020

Visā pasaulē Covid-19 izraisītā pandēmija ieviesusi savus noteikumus cilvēku un biznesu ikdienā. Šobrīd uzņēmējus var iedalīt trīs kategorijās – tie, kas ātri pārstrukturēja vai pārveidoja biznesa formu, tie, kas gaida, un tie, kuriem diemžēl nāksies apturēt uzsākto. Tomēr, neskatoties uz...

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/ifinanses-arkartejas-situacijas-laika-nodokli-nav-atcelti
20 aprīlis 2020

Mikrosabiedrības valde pieņēma lēmumu uz 2019. gada 31. decembri vairs neaprēķināt uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem. Bilancē un gada pārskatā par 2018. gadu ir šo uzkrājumu summas atlikums. Kā to iegrāmatot un kā atspoguļot gada pārskatā par 2019. gadu? 

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/ifinanses-uzkratas-saistibas-neizmantotajiem-atvalinajumiem-–-ka-gramatot
18 marts 2020

17. martā Ministru kabinets paziņoja par grozījumiem normatīvajā regulējumā un izstrādātajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem.

/lv-lv/publikacijas/koronavirusa-ietekme-uz-uznemejdarbibas-vidi/atbalsta-mehanismi-uznemejiem-covid-19-sakara
18 marts 2020

2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašus atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši...

/lv-lv/publikacijas/koronavirusa-ietekme-uz-uznemejdarbibas-vidi/nodoklu-samaksas-termina-pagarinasana
17 marts 2020

BDO Latvia nodokļu menedžere Jeļena Bārtule informē par valsts palīdzības mehānismiem COVID-19 ietekmes mazināšanai.

/lv-lv/publikacijas/koronavirusa-ietekme-uz-uznemejdarbibas-vidi/palidzibas-mehanismi-covid-19-ietekmes-mazinasanai-uz-ekonomiku
Rāda 1 - 10 no 21
1 2 3