This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Paplašinātā meklēšana

Rāda 1 - 9 no 58
1  2 3 4 5 ...
25 marts 2021

Pēc 2016. gada jūnijā Apvienotajā Karalistē (turpmāk - AK) notikušā referenduma tika paziņots, ka Lielbritānija pamet Eiropas Savienību (turpmāk - ES). Pēc vairāk nekā 4 gadu perioda, 2020. gada 31. decembrī, pēdējais Brexit periods oficiāli beidzās, un no ES viedokļa Lielbritānija tiek uzskatīta...

/lv-lv/publikacijas/kas-jazina-fiziskam-personam-par-precu-importu-un-eksportu-no-apvienotas-karalistes
24 marts 2021

Vairāk nekā trīs gadus ilgušās sarunas starp Eiropas Savienības (ES) un Apvienotās Karalistes (AK) pārstāvjiem pērnā gada nogalē rezultējās ar tā dēvētās Brexit vienošanās jeb Tirdzniecības un sadarbības nolīguma parakstīšanu. Līdztekus tādām jomām kā preču un pakalpojumu tirdzniecība vai...

/lv-lv/publikacijas/brexit-kas-janem-vera,-norikojot-darbiniekus-parrobezu-darbam
03 marts 2021

DAC6  DAC6 ir Eiropas Savienības Padomes 2018. gada 25. maija Direktīva (ES) 2018/822, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām. Jau kopš 2020. gada 1. jūlija Latvijas normatīvajos aktos ir...

/lv-lv/publikacijas/dac6-atgadinajums-nodoklu-maksatajiem
01 decembris 2020

Saņemot potenciālā darbinieka pieteikumu vai ārvalstu eksperta pieredzes aprakstu, nereti uzzinām profesijas un amatus, par kuru esību iepriekš pat nebijām nojautuši. Lai profesionālo nodarbju dažādība nebūtu vien personālvadības speciālistu apspriežu temats, orientēšanos amatu un profesiju...

/lv-lv/publikacijas/profesiju-klasifikators-kas-par-to-jazina-uznemejiem-lv
30 novembris 2020

Darbinieka kvalifikācija ir būtiska ne vien darba devējam, bet arī pašam darbiniekam, tādēļ likumdevējs Darba likuma 96. pantā ir centies sabalansēt darbinieka intereses un tiesības (neieguldīt savus finanšu līdzekļus obligātās apmācībās un nezaudēt darbu to laikā) ar darba devēja pamatoto...

/lv-lv/publikacijas/itiesibas-darba-deveja-un-darbinieka-vienosanas-par-profesionalo-apmacibu-vai-kvalifikacijas-paaugs
27 oktobris 2020

Preču zīmju aizsardzības jautājumu aktualizējis gan jaunais Preču zīmju likums, gan intelektuālā īpašuma tiesību jomā Eiropas Savienības tiesas praksē pēdējo divu gadu laikā bieži par preču zīmes sajaucamas līdzības konstatāciju spriedumos paustie Eiropas Savienības tiesas secinājumi.

/lv-lv/publikacijas/precu-zimju-sajaucamas-lidzibas-konstatacija-eiropas-savienibas-tiesas-prakse
14 oktobris 2020

Izvēloties uzņēmuma tēla un tā piedāvāto preču vai pakalpojumu popularizēšanai izmantot influenceru mārketinga sniegtās iespējas, visbiežāk tiek uzsvērti tikai ieguvumi, savukārt informācija par iespējamajiem riskiem un atbildību, kas cieši saistīti ar influenceru darbību, uzņēmumu vadībai iet...

/lv-lv/publikacijas/influenceru-marketings-–-uznemuma-atbildiba,-sadarbojoties-ar-influenceriem-lv
03 septembris 2020

Kopš 2020. gada 1. jūlija ir spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), kas nomainīja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK). Ja līdz šim LAPK bija paredzēti vairāki administratīvo sodu veidi, tad turpmāk AAL palikuši vairs tikai četri.

/lv-lv/publikacijas/ifinanses-jauna-sodu-sistema-kas-jazina-gramatvedim
Rāda 1 - 10 no 58
1 2 3 4 5 ...