This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Paplašinātā meklēšana

Rāda 1 - 9 no 108
1  2 3 4 5 ...
17 jūnijs 2021

2021. gada 5. jūnijā G7 valstu – ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Kanādas, Itālijas un Japānas finanšu ministri vienojušies par globālā minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieviešanu. Vienošanās mērķis ir liegt daudznacionālām korporācijām izvairīties no nodokļu nomaksas, pārvirzot peļņu uz...

/lv-lv/publikacijas/2021/globalais-minimalais-uznemumu-ienakumu-nodoklis
11 jūnijs 2021

Šobrīd izstrādes stadijā ir apjomīgi grozījumi Komerclikumā uz cikos saistītajos normatīvajos aktos, kas vērsti uz komercdarbībai draudzīgas un stabilas vides nodrošināšanu un akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma modernizēšanu.

/lv-lv/publikacijas/gaidamie-komerclikuma-grozijumi
11 jūnijs 2021

Lai arī specifiska bagātības nodokļa Latvijā atšķirībā no dažām valstīm nav, tomēr tā aizmetņi ir atrodami jau esošajos nodokļos, uzņēmēji uzskata, ka jauna – bagātības – nodokļa ieviešana nav iespējama, jo tas demotivēšot strādāt un pelnīt. 

/lv-lv/в-фокусе/2021/jadoma-par-izaugsmi,-nevis-to,-ka-demotivet-stradat-un-pelnit
11 jūnijs 2021

Šogad gaidāmas vairākas izmaiņas intelektuālā īpašuma tiesību regulējumā: 2019. gada 17. aprīlī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK (Digital Single Market jeb...

/lv-lv/publikacijas/autortiesibu-regulejuma-izmainas-saistiba-ar-digitala-vienota-tirgus-direktivam
27 maijs 2021

Kredītrisks ietekmē visus mūsu finanšu institūciju klientus un to nosaka vairāki mainīgie faktori, tomēr vides, sociālie un pārvaldības (Environmental, Social and Governance - ESG) faktori parasti netiek ņemti vērā. 

/lv-lv/publikacijas/bdo-esg-riska-novertesanas-riks
21 maijs 2021

Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2018/843 virtuālās valūtas ir uzskatāmas par vērtības atspoguļojumu un maiņas līdzekli, nevis kā par finanšu instrumentu. Šis ir pamatots ar faktu, ka virtuālās valūtas neizsniedz vai negarantē centrālā banka vai kāda valsts iestāde un tās nav...

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/virtualo-valutu-uzskaite-gramatvediba
20 maijs 2021

Kliedējot uzskatu, ka labas korporatīvās pārvaldības prakse uzņēmumam rada nevajadzīgu nastu, korporatīvās pārvaldības principu ieviešana ilgtspējīgi domājošā uzņēmumā rada bagātu izaugsmes un mērķu sasniegšanas potenciālu.

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/korporativas-parvaldibas-principi-celvedis-uznemumu-izaugsmes-nodrosinasanai-prakse
11 maijs 2021

BDO Latvia jaunākā ikgadējā publikācija Doing Business in Latvia 2021 ir sagatavota BDO firmu un to klientu, kā arī potenciālo klientu lietošanai. Jaunākajā publikācijā BDO sniedz būtiskāko pamatinformāciju par uzņēmējdarbības sākšanu un vadīšanu Latvijā, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus uz...

/lv-lv/publikacijas/featured-insights/bdo-latvia-izstrada-jaunako-ikgadejo-publikaciju-doing-business-in-latvia-2021”
Rāda 1 - 10 no 108
1 2 3 4 5 ...