This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Nodokļu ziņas: UIN un IIN aktualitātes
Jaunumi:

Nodokļu ziņas: UIN un IIN aktualitātes

19 jūnijs 2018

Pirmās UIN deklarācijas iesniegšana - 20. jūlijs

Par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Iesniedzama, ja veidojas ar nodokli apliekamais objekts, t.i.:

  • aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes
  • dividendēm pielīdzinātas izmaksas, nosacītās dividendes
  • ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
  • likvidācijas kvota.

Sākot ar jūliju, deklarācija ir jāiesniedz par katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Pēc 30. jūnija vairs nav arī jāveic UIN avansa maksājumi.

Likuma grozījumi IIN likmes piemerošanā

Pieņemti grozījumi IIN likumā (spēkā no 01.10.2018.), kas paredz, lai noteiktu IIN likmi, darba ņēmējs, papildus rakstiskam iesniegumam par 23% likmes piemērošanu 20% likmes vietā, var veikt arī atbilstošu atzīmi elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā varēs veikt arī atzīmi, par Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu.

Valsts ieņēmumu dienests trīs dienu laikā informēs ieņēmumu izmaksātāju, kuram ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, par diferenciētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu līdz taksācijas gada 31. decembrim, ja nodokļu maksātāja ienākumi ir sasnieguši 12000 EUR (2018.gadā).