This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Vai drīkst izmaksāt visu peļņu dividendēs, nesedzot zaudējumus?

13 jūnijs 2019

Uzņēmumam 2017.gada 31.decembrī ir 100 000 eiro nesadalītā peļņa, bet par 2018.gadu – zaudējumi 30 000 eiro apmērā. Vai uzņēmums drīkst izmaksāt visu nesadalīto peļņu, atstājot zaudējumus nesegtus? Uzņēmuma pašu kapitāls ir 2800 eiro. Modrīte Johansone, BDO Assurance revidente, atbild uz žurnāla iFinanses lasītāja jautājumu.  ​

Pamatojoties Komerclikuma 161.panta 4.daļā, uzņēmuma dalībnieki dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja pēc peļņas sadales pašu kapitāls kļūst mazāks par pamatkapitālu. Jautājumā norādīts, ka pašu kapitāls ir 2800 eiro, bet domāju, ka tas tomēr ir pamatkapitāls, jo saskaņā ar Komerclikuma 185.pantu 2800 eiro ir minimālais SIA pamatkapitāls un tāds tas ir lielākajai daļai. Tātad, no uzņēmuma pamatkapitāla un nesadalītās peļņas 2017.gada 31.decembrī summas atņemot zaudējumus par 2018.gadu, iegūst pašu kapitālu uz 2018.gada 31.decembri 72 800 eiro (2800 + 100 000 – 30 000).

Tas nozīmē, ka dividendēs drīkst sadalīt ne vairāk kā 70 000 eiro. Tad pašu kapitāls pēc dividenžu sadales būs 2800 eiro (72 800 – 70 000), proti, pašu kapitāls būs vienāds ar pamatkapitālu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) pārejas noteikumos ir atrunāta kārtība, kā sadalāma līdz 2017.gada 31.decembrim nesadalītā peļņa. UIN likuma pārejas noteikumu 8.punktā teikts, ka, izmaksājot dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim nesadalīto peļņu, to summa nav jāiekļauj ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē, proti, šī peļņa jau ir aplikta ar UIN un otrreiz to vairs nevajag piemērot.

Saskaņā ar UIN likuma pārejas noteikumu 9.punktu līdz 2017.gada 31.decembrim nesadalītās peļņas un turpmākās nesadalītās peļņas sadale notiek, piemērojot FIFO jeb “pirmais iekšā – pirmais ārā” metodi, un UIN aprēķina vajadzībām to samazina sekojošā kārtībā – vispirms tiek segti nākamajos gados radušies zaudējumi, pēc tam, ja paliek pāri līdz 2017.gada 31.decembrim nesadalītā peļņa, to var sadalīt dividendēs, nepalielinot ar UIN apliekamo bāzi, kā arī samazināt par daļu debitoru parādu un aizdevumu saistītām personām, lai arī nebūtu jāpalielina ar UIN apliekamā bāze, kas izriet no UIN likuma pārejas noteikumu 10.punkta.

Jāatceras, ka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 130.punktu, 2018. un 2019.gadā izmaksājot dividendes no peļņas, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā.

Avots: iFinanses, 12.06.2019.