• Iespēja lietot eID karti – turpmāk arī ārzemniekiem
Publikācija:

Iespēja lietot eID karti – turpmāk arī ārzemniekiem

30 jūnijs 2021

Jau teju desmitgades garumā personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (turpmāk – eID karte) ir kļuvusi par būtisku ikdienas darba sastāvdaļu. Tā ne tikai atvieglo ceļošanu Eiropas Savienības teritorijā un dažādu valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanas procesu, bet arī ļauj elektroniski parakstīt dokumentus, autorizēties dažādu vietņu lietošanai un izmantot virkni citu priekšrocību.

Latvija, būdama valsts ar veiksmīgi attīstītu infrastruktūru uzņēmējdarbības īstenošanai, ir vieta, kura savus uzņēmumus izvēlas dibināt arī daudzi ārzemnieki. Novēršot vairākkārt praksē konstatēto trūkumu, ka ārzemniekiem nav iespējams iegūt Latvijas e-parakstu un izmantot eID kartes sniegtās priekšrocības, 17. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā.

Kādos gadījumos tiek izsniegta ārzemnieka personas apliecība?

Ārzemnieka personas apliecību jeb eID karti izsniegs personām, kas būs reģistrētas Fizisko personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs). Reģistrā tiek iekļautas un aktualizētas ziņas par Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī par ārzemniekiem, kas atbilst konkrētām ārzemnieku kategorijām (skatīt plašāk Fizisko personu reģistra likuma 4. panta pirmās daļas otro punktu).

Lai ārzemniekam būtu tiesības saņemt eID karti, tam jāatbilst Fizisko personu reģistra likumā norādītajām kategorijām, proti:

  • ārzemniekam ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā;
  • ārzemnieks vēlas saņemt Latvijas personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti), lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību;
  • ārzemnieks vēlas Latvijā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli; vai
  • ārzemnieks ir patvēruma meklētājs Latvijas Republikā.

Kādas tiesības būs ārzemniekiem ar personas apliecību?

Iespēja izmantot eID karti ārzemniekiem nodrošinās pieeju virknei valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, kas līdz šim personām nebija pieejami autorizācijas neiespējamības dēļ. Uzturoties jebkurā vietā pasaulē, ārzemnieki turpmāk, izmantojot e-parakstu, varēs elektroniski parakstīt dokumentus, kas nepieciešami uzņēmuma sekmīgai darbībai, radot ekvivalentu dokumentus ar roku parakstītam dokumentam. Tāpat ārzemnieki varēs izmantot personas apliecību identitātes apliecināšanai klātienē Latvijas teritorijā.

Šis ieguvums mazinās administratīvo slogu, ko ārvalstniekiem – uzņēmumu dalībniekiem, akcionāriem, valdes locekļiem un citām amatpersonām – uzliek prasība notariāli apliecināt parakstu.

Paredzams, ka eID kartes lietošana, būdams efektīvs rīks personas identificēšanai arī elektroniskajā vidē, ļaus izmantot dažādus e-pakalpojumus, vadot biznesu un kārtojot darījumus attālināti.

Būtiski gan ņemt vērā, ka ārzemnieka personas apliecība nebūs izmantojama kā ceļošanas dokuments, dodoties uz ārvalstīm.

Par eID kartes izsniegšanu personai būs jāmaksā valsts nodeva; patlaban izskanējusi informācija, ka tās apmērs būs 80,00 EUR.

Valsts nodevas apmērs un eID kartes pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība tiks detalizētāk regulēta ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas šobrīd vēl nav pieņemti. BDO Law sekos līdzi un informēs par to, kad tiks grozīti attiecīgie normatīvie akti un ārzemnieki varēs sākt pieteikties eID iegūšanai.