This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • DAC6 direktīvas ieviešana Latvijā
Jaunumi:

DAC6 direktīvas ieviešana Latvijā

02 jūlijs 2020

Jeļena Bārtule , Nodokļu menedžere |

Sākot ar 2020. gada 1. jūliju Latvijā stājas spēkā MK “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām” Nr. 210 saistībā ar Eiropas Savienības DAC6 direktīvas ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos. Šie noteikumi paredz juridisko personu un nodokļu maksātāju pienākumu ziņot attiecīgās valsts kompetentajai nodokļu administrācijai par iespējamām agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām.

Vēršam uzmanību uz dažiem galvenajiem aspketiem:

  • Ja nodokļu maksātājs nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniedzis ziņojumu par pārrobežu shēmām, paredzētais naudas sods ir līdz  EUR 3200;
  • Pienākums ziņot par iespējami konstatētu pārrobežu shēmu primāri tiek attiecināts uz starpniekiem, kas ir radījuši iespējamu pārrobežu shēmu vai vada tās īstenošanu;
  • Ziņošanas pienākums pastāv, ja tas attiecas uz shēmu, kas ir pārrobežu un uz kuru attiecināma vismaz viena no pazīmēm, kas ir minēta Ministru Kabineta noteikumos;
  • BDO piedāvā speciāli izstrādātu DAC6 rīku, kas palīdz starpniekiem un attiecīgajiem nodokļu maksātājiem identificēt DAC6 ziņojuma nepieciešamību par ziņojamajām pārrobežu shēmām visā pasaulē. 

Lasiet detalizētu jauno noteikumu apskatu pievienotajā PDF!