This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

DAC6 atgādinājums nodokļu maksātājiem

03 marts 2021

DAC6

DAC6 ir Eiropas Savienības Padomes 2018. gada 25. maija Direktīva (ES) 2018/822, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām.

Jau kopš 2020. gada 1. jūlija Latvijas normatīvajos aktos ir iestrādātas Eiropas Savienības DAC6 direktīvas prasības, kas atrodamas Ministru Kabineta Nr. 210 «Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām» (turpmāk – MK noteikumi). Šie noteikumu paredz juridisko personu un nodokļu maksātāju pienākumu ziņot attiecīgās valsts kompetentajai nodokļu administrācijai par iespējamām agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām.

Pārrobežu shēma nav tieši definēta, tā var ietvert visu, sākot ar regulāru darījumu, līdz sarežģītai nodokļu plānošanas struktūrai. MK noteikumi nosaka, ka pārrobežu shēmas:

 • Attiecas uz vairāk nekā vienu Eiropas Savienības dalībvalsti vai arī uz Eiropas Savienības dalībvalsti un trešo valsti (šī līdzdalība citā valstī var notikt ar meitasuzņēmumu, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību vai shēmas dalībniekam veicot darbību citā jurisdikcijā, kurā attiecīgais dalībnieks var arī nebūt nodokļu rezidents vai neveidot patstāvīgo pārstāvniecību);
 • Ir konstatējamas, ja izpildās vismaz viena no pazīmēm, kas ir minēta MK noteikumos, norādot uz iespējamu nodokļu apiešanas risku.

Ziņošanas pienākums pastāv, ja:

 1. Tas attiecas uz shēmu;
 2. Vienošanās ir pārrobežu;
 3. Piemīt vismaz viena no pazīmēm, kuras ir minētas MK noteikumos.

Pārrobežu shēmas pazīmes

Šīs pazīmes norāda vai vienošanās pamatā ir risks par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Būtiski gan uzsvērt, ka pazīmes ir visaptverošas un tās pasvītro arī citus saistītos riskus, kuriem iestājoties var rasties pienākums ziņot par pārrobežu shēmu.

Pazīmes ir iedalītas divās kategorijās:

 • Galvenā ieguvuma tests, ar kura palīdzību tiek konstatēts vai vienošanās ietvaros galvenokārt tiks gūtas nodokļu priekšrocības;
 • Citu risku un seku identificējošas pazīmes, kas sadalītas kategorijās A, B, C, D un E.

Pienākums ziņot par iespējami konstatētu pārrobežu shēmu primāri tiek attiecināts uz starpniekiem (biznesa un nodokļu konsultantiem), kas ir radījuši iespējamu pārrobežu shēmas īstenošanu vai vada tās īstenošanu.

Kas ir jāziņo?

 • Starpniekam vai nodokļu maksātājam pašam ir EDS ziņojuma saturā jāsniedz:
 • Pārskatāms pārrobežu shēmas struktūras kopsavilkums;
 • Attiecīgā uzņēmuma abstraktu darbību aprakstu saistībā ar shēmu.

ZIŅOŠANAS TERMIŅI

BDO ATBALSTS, KAS IETVER DAC6 ASPEKTUS:

 • DAC6 nodokļu tehniskās konsultācijas par raksturīgo elementu, vienošanās, darījumu analīzi;
 • Pielāgotas DAC6 apmācības sesijas fiziskās personas vai juridiskās personas īpašajiem apstākļiem;
 • Padomi par DAC6 procesiem un to pārvaldību;
 • Atbalstu ziņojumu iesniegšanas procesā.