This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Jaunumi:

COVID-19: kāds atbalsts pieejams krīzes skartajiem komersantiem?

17 novembris 2020

Linda Lielbriede, jaunākā juriste, Alise Valdemāre, juriste |

Reaģējot uz Covid-19 izplatību Latvijā, Ministru kabinets aizvadītajās nedēļās strādājis pie pakāpeniski stingrāku ierobežojumu noteikšanas saslimstības gadījumu mazināšanai. Nolūkā mazināt pandēmijas negatīvo ietekmi uz veselības aprūpes nozari, 6. novembrī valdība lēma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu[1], apturot vai būtiski ierobežojot darbības iespējas simtiem uzņēmumu Latvijā. Lai atbalstītu krīzes skartos komersantus, izstrādāti jauni atbalsta mehānismi, par kuriem plašāku ieskatu sniedzam turpmāk.

Atbalsts lielajiem komersantiem

Viens no būtiskākajiem atbalsta mehānismiem lielajiem uzņēmumiem ir sindicēto aizdevumu programma, ko komercbankas un citi finansētāji sadarbībā ar “Altum” piešķirs nozaru vadošajiem uzņēmumiem, vērtējot to darbību, ekonomisko ciklu, izmantošanas mērķus un lietderību.

Par atbalstu

Aizdevumu un to procentu likmju subsīdiju programma[2].

Atbalsta mērķis

Konkurētspējas saglabāšana un veicināšana ārvalstu noieta tirgos, veicinot:

 • investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai (t.sk., uzņēmumu pārņemšanai) un efektivizācijai;
 • radīto darba vietu plānoto algu izmaksu divu gadu periodā.

Atbalsta apmērs

15 000 000 EUR

Kas var saņemt?

Lielie komersanti.

Kādas ir prasības?

 • Uzņēmums ir reģistrēts Latvijā;
 • Nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki;
 • Apgrozījums pārsniedz 50 miljonus EUR, savukārt gada bilances kopsumma – 43 miljonus EUR;
 • Nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;
 • Nav nonācis finanšu grūtībās;
 • Komersants pats nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta atbalstāmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā, cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu.

Kā pieteikties atbalstam?

Finansējuma saņemšanai jāiesniedz pieteikums “Altum”, pievienojot šādus dokumentus:

 • biznesa plānu, ietverot projekta aprakstu, stratēģiju, mērķus;
 • informāciju par sākotnējo ieguldījumu vai de minimis atbalstu.

Nepieciešamības gadījumā “Altum” var pieprasīt papildu dokumentus.

Kā tiek piešķirts atbalsts?

“Altum” sazinās ar citu finansētāju, kurā komersantam ir saistības, par iespēju kopīgi finansēt projektu. Aizdevuma likme tiks noteikta tāda, kāda ir attiecīgajam finansētājam.

Cik ilgi atbalsts būs pieejams?

Atbalsts būs pieejams līdz 2021. gada 31. decembrim.

Aizdevuma termiņš

Atmaksas termiņš ir līdz 2045. gada 31.decembrim

 

Dīkstāves pabalsts

Līdzīgi kā ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, arī šobrīd paredzēts piešķirt atbalstu dīkstāvē esošiem darbiniekiem un pašnodarbinātajiem. Vienlaikus noteikumi paredz virkni izņēmumu atbalsta piešķiršanai.

 

Par atbalstu

Atbalsts darbinieku atlīdzības, pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai[3].

Atbalsta apmērs

Darbiniekam  – 70 % apmērā no vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 30. oktobrim, bet ne mazāk kā 330 euro apmērā un ne vairāk kā 1000 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

 

Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni.

 

Nepilna laika darbiniekiem – 50 % apmērā no vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 EUR.

 

Pašnodarbinātai personai – 75 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ieņēmumiem par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 EUR. 

 

Patentmaksas maksātājam – 330 EUR apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents

Kas var saņemt?

Atbalstu var saņemt darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji.

Kādas ir prasības?

 • Atbalsta saņēmējs darbojas valdības noteiktajās tieši skartajās atbalstāmajās nozarēs (pieejami noteikumu pielikumā);
 • Apgrozījuma kritums  ir samazinājies vismaz par 20% salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augusta, septembra, oktobra mēnešos.

Kā pieteikties atbalstam?

Darba devējs, pašnodarbinātais, patentmaksātājs VID EDS iesniedz elektronisku iesniegumu, norādot prasīto informāciju.  

Kā tiek piešķirts atbalsts?

VID izskata iesniegumu, pievienotos dokumentus un izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Cik ilgi atbalsts būs pieejams?

Atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31.decembrim.

 

Krīzes grantu programma

Par atbalstu

Krīzes grantu programma apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai[4].

Atbalsta mērķis

Veicināt komersantu ekonomisko atbalstīšanu, ļaujot segt aktuālos maksājumus un stabilizēt apgrozāmos līdzekļus.

Atbalsta apmērs

30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Bet ne vairāk kā 50 000 euro par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 euro saistītai personu grupai

Kas var saņemt?

Atbalstu var saņemt gan lielie, gan mazie un vidējie komersanti.

Kādas ir prasības?

 • Veic saimniecisko darbību tieši skartajās nozarēs;
 • Apgrozījuma kritums ir vismaz 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augusta, septembra, oktobra mēnešos kopā.

Kā pieteikties atbalstam?

Uzņēmums iesniedz elektronisku iesniegumu VID, norādot nepieciešamo informāciju un pieprasītās summas apmēru, kā arī apliecinājumus par apgrozījuma kritumu. Pieteikums jāiesniedz līdz 2021.gada 15.janvārim par visu atbalsta periodu.

Kā tiek piešķirts atbalsts?

Vienreiz atbalsta periodā – par novembri un decembri kopā.

Paredzams, ka valdība, ņemot vērā Covid-19 un ārkārtējās situācijas faktisko ietekmi uz komersantu darbību, varētu lemt par papildu atbalsta pasākumiem. Aicinām ņemt vērā, ka patlaban atbalsta mehānismi pieejami tikai tiem komersantiem, kas darbojas Covid-19 tieši skartajās nozarēs[5]. BDO Law turpinās sekot līdzi aktualitātēm, lai atbalstītu uzņēmumus cīņā ar krīzes radītajiem izaicinājumiem.

Materiāls pieejams pdf formātā (drukas versija).

[1] Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.11.2020., Nr. 216A https://www.vestnesis.lv/op/2020/216A.1

[2] Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai". Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492340&mode=mk&date=2020-11-10

[3] Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai ārkārtējās situācijas apstākļos". Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40494176

[4] Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai". Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494177&mode=mk&date=2020-11-10