• Jaunas vēsmas Eiropas Savienībā - Nosacītu procentu atskaitījums par nesadalīto peļņu
Publikācija:

Jaunas vēsmas Eiropas Savienībā - Nosacītu procentu atskaitījums par nesadalīto peļņu

05 augusts 2021

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2021. gada 18. maijā publicēja ilgi gaidīto paziņojumu “Par uzņēmējdarbības nodokļiem 21. gadsimtā”, kurā tika izklāstīts gan īstermiņa, gan ilgtermiņa EK redzējums par ES nodokļu politikas programmu. Paziņojumā tika iekļauts priekšlikums - ieviest Piešķīrumu, kura uzdevums ir mazināt stimulus aizņemties (angl. - Debt Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA)), kas noteiks nosacītu procentu atskaitījumu par nesadalīto peļņu. DEBRA mērķis ir mudināt uzņēmumus finansēt ieguldījumus ar pamatkapitāla iemaksām, nevis ar aizņēmuma finansējumu. Ekonomiskā krīze pēc pandēmijas COVID-19 ir veicinājusi ievērojamu uzņēmumu saistību pieaugumu.

Pašreiz uzņēmumi var atskaitīt procentus, kas saistīti ar saistību finansēšanu, bet ne izmaksas, kas saistītas ar pašu kapitāla finansēšanu, kā rezultātā nodokļu sistēma mudina uzņēmumus uzkrāt saistības. Tas varētu izraisīt augstus maksātnespējas viļņus, kas negatīvi ietekmētu visu ES. Iniciatīvas rezultātā tiks ieviesti atvieglojumi investēšanai pašu kapitālā, kas pēc EK ieskatiem stimulēs uzņēmējdarbību un investīciju klimatu ES. EK priekšlikums arī veicinās to uzņēmumu līdzsvarošanu, kuri ir finansiāli neaizsargāti COVID-19 krīzes dēļ.

Zināmā mērā līdzīgu atbalstu jau īsteno sešas ES dalībvalstis (Beļģija, Kipra, Itālija, Malta, Polija un Portugāle). Arī Latvijā līdz 2014. gadam pastāvēja līdzīga rakstura atvieglojums – nosacītu procentu atskaitījums par nesadalīto peļņu.

No 2021. gada jūlija notiek sabiedriska iniciatīvas apspriešana, kas ilgs vismaz 14 nedēļas. Plānots, ka EK nāks klajā ar ES mēroga direktīvas teksta priekšlikumu 2022. gada pirmajā ceturksnī. Visas ieinteresētās personas ir aicinātas sniegt savu viedokli par priekšlikumu un tā iespējamo attīstību, kā arī viedokli par iniciatīvas mērķiem, iniciatīvas variantiem un to iespējamiem elementiem šeit

Jāmin, ka ir diezgan skaidrs kā šāds atvieglojums darbojas “klasiskajā” UIN sistēmā (pastāvēja Latvijā līdz 2018. gadam). Taču, skaidrs kā šādu atvieglojumu ieviest un tādējādi izpildīt ES direktīvas prasības, kas ir obligātas visām ES dalībvalstīm, Latvijā un Igaunijā, kur UIN sistēma atšķiras.

BDO Latvia turpinās sekot līdzi šim EK priekšlikumam un publicēs ziņas par tā gaitu.