• Nodokļu risku analīze un nodokļu plānošana

Nodokļu risku analīze un nodokļu plānošana

Piedāvājam veikt:

  • Uzņēmuma nodokļu risku analīzi (Tax Due Dilligence)
  • Nodokļu nomaksas efektivitātes analīzi
  • Efektīvas nodokļu struktūras plānošanu Latvijā un ārzemēs