Darba spēka plānošana

Tuvojoties pārejas perioda beigām pēc Brexit, darba devēji ar globāli mobiliem darbiniekiem, protams, būs noraizējušies par to, kas notiks tālāk attiecībā uz viņu darbinieku nodokļu saistībām, sociālā nodrošinājuma statusu un veselības aprūpes tiesībām.

Kad 2020. gada 31. janvārī Lielbritānija pameta ES, izstāšanos regulējošais “Izstāšanās līgums” noteica 11 mēnešu pārejas posmu, lai sarunātu turpmāku detalizētu Lielbritānijas un ES tirdzniecības līgumu. Pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī, un termiņš tā pagarināšanai tagad ir pagājis. Sarunas joprojām turpinās un daudzas lietas joprojām ir neskaidras.

Labā ziņa ir tā, ka Brexit nevajadzētu ietekmēt indivīda personīgās nodokļu saistības. Atbildību par nodokļiem regulē nodokļu dubultās uzlikšanas līgumi, par kuriem Apvienotā Karaliste un otra puse ir vienojušās individuāli, un uz tiem nav attiecināti ES noteikumi.

Apvienotās Karalistes tiesību akti sākotnēji noteica ārpus Apvienotās Karalistes rezidentu tiesības uz beznodokļu personas pabalstu (PA), neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav ES valsts piederīgie. Tas būtu radījis diezgan dīvainu situāciju, kad ES pilsoņi, kas nav AK rezidenti, gūtu labumu no PA, savukārt Lielbritānijas pilsoņi, kuri nav AK rezidenti, to nedarīja. Tomēr tiesību akti tagad ir grozīti, lai nodrošinātu, ka Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas nav AK rezidenti, ir tiesīgi saņemt PA.