This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Tehnoloģiju, telekomunikāciju, plašsaziņas līdzekļu nozare

Panākumu gūšanai tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā izšķiroša nozīme ir inovācijām. Turklāt vidē, kurā pastāvīgi mainās tirgus nosacījumi un biznesa modeļi, stabila fiskālā prakse un piekļuve kapitālam ir svarīgāka kā jebkad neatkarīgi no tā, vai uzņēmumi iegulda izpētē un attīstībā, citu uzņēmumu iegādē, jaunos produktos vai lai izvērstos ārvalstīs. 

Īstenojot revīziju un risku pārvaldību, risinot problēmas saistībā ar nodokļiem, kā arī uzņēmumu restrukturizāciju, mūsu eksperti sniedz atbalstu tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem attiecībā uz uzņēmējdarbības attīstību un darbību starptautiskā līmenī. Mūsu pieredzējušie speciālisti var palīdzēt uzņēmumiem arī apzināt izmaiņu rezultātā radušās iespējas. Turklāt mūsu klientiem tiek nodrošināta piekļuve BDO starptautiskajam ekspertu un pieredzes tīklam visā pasaulē.